Vállalkozói Kollégium

A Mérnök Vállalkozói Kollégium a mérnöki vállalkozások tanácsadó szervezete, ahol az érdeklődő cégvezető a vállalkozásával kapcsolatos szakmai kérdéseire szakmai választ kaphat.

A Kollégium célja

A Mérnök Vállalkozói Kollégium alapvető célja a Kollégiumban részt vevő vállalkozások versenyképessége javításának támogatása, illetve a mérnöki vállalkozások piacán a tisztességes versenyfeltételek megteremtésének és fenntartásának segítése. Létrehozásával és tagságának illetve feladatkörének kialakításával a Magyar Mérnöki Kamara célja, hogy a mérnöki vállalkozások integrálódva, a mérnöki kamara szerveként önállóan is képviseltessék magukat a köztestületben.

A Kollégium célja, hogy a mérnöki vállalkozások az alapítás, a folyamatos működés, a megbízás-szerzés, a teljesítések, a gazdálkodás, a fejlődés és fejlesztés, a megújulás, a piacépítés és piacszerzés, a külpiaci nyitás valamint az együttműködések kialakítása, azaz minden lényeges tevékenységi fázisban érezzék és érzékeljék, hogy létezik egy értük és velük működő szervezet, amely támogatja őket, szükség esetén van hová fordulniuk, továbbá érdekeiket van aki összefogottan artikulálja.

A Kollégium legfontosabb szerepe a mérnöki vállalkozások megerősítése, működési feltételeik javítása, kézzelfogható szolgáltatás nyújtása a tagjainak. A Kollégium bekapcsolódik a Mérnöki Kamara minden olyan tevékenységébe, programjába és munkabizottsági működésébe, amelyek érintik a mérnöki vállalkozások működési feltételeit is érintő kérdéseket. A Kollégium munkájával szélesíti a mérnöki kamara érdekvédelmi tevékenységét. A Kollégium célja elérni, hogy a szervezett mérnöki vállalkozói képzéseket a befizetett iparkamarai regisztrációs díjból az iparkamara is támogassa. A Vállalkozói Kollégium folyamatosan fogadja a tagsági jelentkezéseket, kérjük és várjuk a vállalkozások vezetőinek aktív közreműködését a munkában, a szervezetépítésben, valamint a rövid-, ill. középtávú programalkotásban.

A Kollégium partnerei

A Mérnök Vállalkozói Kollégium partnerei többek között a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ), a Magyar Építész Kamara (MÉK), a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és annak tagozatai (MKIK), az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).

A Kollégium működése

A Mérnök Vállalkozói Kollégium országos adatbázissal működik, a szakmai támogatást biztosító szakértői háttércsoporttal folyamatos a közreműködői hálózat kiépítése. A Kollégium tevékenysége kiterjed a munkaprogramja szerinti prioritásokra állandósított formában, valamint aktuálisan felmerülő, időszakos projektekre és programokra is, amely a rugalmas és gyors érdekérvényesítés záloga. A Magyar Mérnöki Kamara 2010. év közepén fogalmazta meg első koncepcióját és munkatervét a Mérnök Vállalkozói Kollégiumról, 2012-től a Kollégiumra vonatkozó működési kereteket az MMK Alapszabálya rögzíti.

A Kollégium ügyvivői

 • Zalavári István, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke, az I-Quadrat Hungária Mérnökiroda ügyvezető igazgatója
 • Wéber László, az MMK Építési Tagozat elnökségi tagja, a Magyar Építő Zrt. vállalkozási és marketing igazgatója
 • Losonczi Tibor, az MMK 2014-2020-as fejlesztési munkacsoportjának tagja, a CÉH Zrt. vezérigazgató-helyettese
 • Tóth Attila, az MMK Közbeszerzési Munkacsoport tagja, a CÉH Zrt. elnök-vezérigazgatója
 • Csohány Kálmán, az MMK Épületgépészeti Tagozata Kivitelezői Szakosztály elnöke, elnöki tanácsadó
 • Magyar Ákos, az MMK és a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnökségének tagja, a DE-MA Projekt Mérnökiroda ügyvezetője

A Kollégium 2014. évi legfontosabb programjai

 • Továbbképzések szervezése a közbeszerzés, szerződéskötés és szerződéses formák, jogi- és menedzsment ismeretek, közös vállalkozások ismérvei területein
 • Legjobb gyakorlatok megtalálása, bemutatása és tanácsadás formájában történő átadása
 • Vállalkozói Szakmai Napok szervezése regionálisan az ország több pontján
 • Együttműködési és újszerű vállalkozási formák (pl. ARGE, Klaszter) megismertetése és kialakításának elősegítése
 • Szakmapolitikai állásfoglalások és jogszabályok előkészítésében való közreműködés
 • Piacszerzés elősegítése, lobbi tevékenység, külpiaci lehetőségek közvetítése
 • Tervezői és szakértői kerekasztal
 • Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői kerekasztal
 • Beruházási tanácsadói és beruházás-lebonyolítói kerekasztal
 • Az Év Mérnök Vállalkozója és az Év Fiatal Mérnök Vállalkozója díjak
 • Mérnök vállalkozói innovációs fórum
 • Kérdőíves felmérések

Mérnöki Vállalkozások nyilvántartásba vétele

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1.§ (5), valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján a mérnöki vállalkozások nyilvántartásba vételét a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál kell kezdeményezni, amennyiben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenységet, valamint az 1996. évi LVIII. tv. 1.§ (1) bekezdésében megjelölt mérnöki tevékenységet a cég, vagy az egyéni vállalkozó főtevékenységként folytatja.
A bejelentés díjmentesen és egyszerűen elvégezhető az erre szolgáló on-line felületen, amely elérhető a http://www.mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio oldalon.

A Mérnök Vállalkozói Kollégium taggá válás

A Kollégium tagja a Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő vállalkozás lehet. Amennyiben a vállalkozás még nem regisztrált díjmentesen a mérnöki kamaránál, úgy a kamarai regisztrációs űrlap ( http://www.mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio ) részeként az adatközlő nyilatkozhat a Kollégiumba való felvételről.

Amennyiben a vállalkozás már regisztrált a mérnöki kamaránál, úgy a Kollégiumi taggá válást e-mailben a vallalkozoikollegium@mmk.hu címre küldött levélben lehet kezdeményezni, melynek adattartalma:

 1. a Vállalkozás neve és Mérnöki Kamarai nyilvántartási száma (formátuma C-XX-XXXXXX),
 2. a Kollégium munkájában részt vevő, mérnöki kamarai tagsággal rendelkező tag, munkavállaló, vagy megbízott neve és kamarai száma.

Kapcsolat, információ

A Mérnök Vállalkozói Kollégiummal kapcsolatos bármilyen kérdés és észrevétel esetén a vallalkozoikollegium@mmk.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a +36 1 455 7082 vagy +36 1 455 7081-es telefonszámon Deák Andreánál és Kocsiné Fűtő Krisztinánál érdeklődhet.