Kötelező éves továbbképzés

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditorok és szakreferensek
kötelező éves továbbképzésének feltételeiről

 

Kinek kell a kötelező éves továbbképzést teljesítenie?

Az Ehat. értelmében az energetikai auditorok, valamint az energetikai szakreferensek tevékenységüket kötelező éves továbbképzés mellett végezhetik. A két szereplő között az Ehat. annyi különbséget tesz, hogy az auditorok esetében a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételt követően áll fent.


Továbbképzések tartalma

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás. A tematika az alábbi elvekre épül:

  • a továbbképzések az ismeretek bővítésére, különösen az energiahatékonysághoz és az energetikai auditálási tevékenységhez kapcsolódó hazai és európai uniós szabályozás változásának ismeretére, a korábbi ismeretek felfrissítésére irányulnak;
  • a továbbképzések lehetőséget nyújtanak elvégzett energetikai auditok kapcsán szerzett tapasztalatok hasznosítására;
  • a továbbképzések kiemelten az energetikai auditálási tevékenység során alkalmazható új módszerek ismertetésére irányulnak;
  • a továbbképzések külön figyelmet fordítanak a jogszabályoknak megfelelő energetikai auditok készítéséhez szükséges informatikai eszközök, alkalmazások és módszerek ismertetésére.

A továbbképzések részletes tematikáját a Tanulmányi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
 

 

A TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA ÉS ÓRATERVE
 

(7 X 45 perc)Kontaktóra keretében oktatott fejezetek
09:00 – 09:45I. A szabályozási környezet
10:00 – 10:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
11:00 – 11:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
12:00 – 12:45III. Az energetikai audit készítése
12:45 – 13:30Szünet
13:30 – 14:15III. Az energetikai audit készítése
14:30 – 15:15IV. Az energetikai audit készítésével kapcsolatos mintapéldák
15:30 – 16:15V. Jellemző energetikai audit esettanulmányok


Időpontok és jelentkezés

A továbbképzés pontos időpontaji 2017. augusztus végétől lesznek elérhetőek. A képzések szeptembertől decemberig több alkalommal kerülnek megszervezésre.