Rung Attila
Kamarai számok:
04-0104, 04-1593
Végzettségek:
építőmérnök, vízellátási és csatornázási mérnök
Cím:
5671 Békéscsaba Szeder utca 16.
Telefonszám:
06/30/303-4886
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2024.06.01)
SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2021.12.21)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
SZVV-3.3. - Víztisztítás
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő