Lengyelné Szabó Margit
Kamarai számok:
08-0322, 08-6536
Végzettségek:
okl. építőmérnök
Cím:
9026 Győr Zemplén utca 49.
Telefonszám:
20/913-4678
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZB - Építési beruházási szakértés (2023.02.19)
SZÉS9 - Építési szakipari szakértés (2023.02.19)
SZÉS10 - Építési szerelőipari szakértés (2023.02.19)
SZÉS11 - Építőanyag-ipari szakértés (2023.02.19)
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2023.02.19)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2023.02.19)
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2023.02.19)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2023.02.19)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2023.02.19)
SZVV-3.3. - Víztisztítás
Tanúsítványok:
ÉTSZ - Építéstechnológiai szakértő (2021.03.09)