Novák Gyula
Kamarai számok:
06-0221, 06-60189
Végzettségek:
általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, ÉME - vízügyi szakterület, okl. építőmérnök, vízellátási és csatornázási szakmérnök
Cím:
6724 Szeged Mura utca 11.
Telefonszám:
3630/269-2693
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (2022.02.23)
MV-KÉ - Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.02.23)
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2023.09.02)
SZV - Településrendezési víziközmű szakértés (2021.04.08)
TV - Településtervezési vízközmű szakterület (2022.02.14)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2023.09.02)
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.11.13)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2023.09.02)
SZVV-3.3. - Víztisztítás
Szakmai címek:
Vezető tervező - települési víziközmű szakterület
Vezető tervező - vízgazdálkodási építmények szakterület
Vezető tervező - vízkészlet gazdálkodási építmények szakterület