Dr. Kling István
Kamarai számok:
07-0067
Végzettségek:
okl. építőmérnök
Cím:
8000 Székesfehérvár Széchenyi utca 25. IV. em. 23.
Telefonszám:
E-mail:
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés (Szüneteltetve)
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő (Szüneteltetve)
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek (Szüneteltetve)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő (Szüneteltetve)
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása (Szüneteltetve)
KB-T - Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai)
SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő (Szüneteltetve)
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás (Szüneteltetve)
SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő (Szüneteltetve)
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás (Szüneteltetve)
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak (Szüneteltetve)
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem (Szüneteltetve)
SZVV-3.8. - Vízgépészet (Szüneteltetve)
SZVV-3.3. - Víztisztítás (Szüneteltetve)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő (Szüneteltetve)