Janák Emil
Kamarai számok:
08-0238, 08-6754
Végzettségek:
okl. építőmérnök
Cím:
9028 Győr Pándzsa utca 41.
Telefonszám:
30/929-8378
Engedélyek:
SZVV-3.5. - Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakértő
SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
SZVV-3.4. - Szennyvíztisztítás
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.08.31)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.08.31)
SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
SZVV-3.6. - Vízépítési nagyműtárgyak
SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.08.31)
MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2022.08.31)
SZVV-3.8. - Vízgépészet
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.08.31)
SZVV-3.3. - Víztisztítás