Kötelező éves továbbképzés

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditorok és szakreferensek
kötelező éves továbbképzésének feltételeiről

 

Kinek kell a kötelező éves továbbképzést teljesítenie?

Az Ehat. értelmében az energetikai auditorok, valamint az energetikai szakreferensek tevékenységüket kötelező éves továbbképzés mellett végezhetik. A két szereplő között az Ehat. annyi különbséget tesz, hogy az auditorok esetében a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételt követően áll fent.


Továbbképzések tartalma

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás. A tematika az alábbi elvekre épül:

  • a továbbképzések az ismeretek bővítésére, különösen az energiahatékonysághoz és az energetikai auditálási tevékenységhez kapcsolódó hazai és európai uniós szabályozás változásának ismeretére, a korábbi ismeretek felfrissítésére irányulnak;
  • a továbbképzések lehetőséget nyújtanak elvégzett energetikai auditok kapcsán szerzett tapasztalatok hasznosítására;
  • a továbbképzések kiemelten az energetikai auditálási tevékenység során alkalmazható új módszerek ismertetésére irányulnak;
  • a továbbképzések külön figyelmet fordítanak a jogszabályoknak megfelelő energetikai auditok készítéséhez szükséges informatikai eszközök, alkalmazások és módszerek ismertetésére.
  • a továbbképzés témái az alábbi linken megtekinthetőek.

A továbbképzések részletes tematikáját a Tanulmányi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
 

 

A TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA ÉS ÓRATERVE
 

(7 X 45 perc)Kontaktóra keretében oktatott fejezetek
09:00 – 09:45I. A szabályozási környezet
10:00 – 10:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
11:00 – 11:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
12:00 – 12:45III. Az energetikai audit készítése
12:45 – 13:30Szünet
13:30 – 14:15III. Az energetikai audit készítése
14:30 – 15:15IV. Az energetikai audit készítésével kapcsolatos mintapéldák
15:30 – 16:15V. Jellemző energetikai audit esettanulmányok


 

IDŐPONTOK ÉS JELENTKEZÉS

 

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás, melyet évente egy alkalommal kell teljesíteni. Ezen az oldalon ki tudja választani a 2018. évre meghirdetett témák és időpontok közül az Önnek megfelelőt, majd a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a képzésre.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy éves továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez mindössze egy képzési napon kell részt vennie.
 
A továbbképzés díja: 19.685 Ft + áfa, azaz bruttó 25.000 Ft
A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség az alábbi számlaszámon: K&H Bank (10401196-49545052-49541034).

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a képzés költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A továbbképzésen résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a résztvevő neve, kamarai azonosító száma (amennyiben van) feltüntetésével. Abban az esetben, ha a díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a továbbképzés díjának befizetése.


1. téma: Középületek energetikai auditálása

Előadók: Dr. Halász Györgyné, Cservenyák Gábor, Szilágyi Sándor

A téma célkitűzése:
Az energetikai auditor és szakreferens kötelező továbbképzés keretében bemutatni a jogszabályi környezetbe illesztett auditori egységes szemlélet kialakításához szükséges módszertant. Az előadás keretében adott középületek módszertan szerinti vizsgálati lépések bemutatása történik mintaprojektek, ill. esettanulmányok keretében. Az előadás arra is rá kíván világítani, hogy az audit tárgyát képező funkciók minőségi kiszolgálása prioritást élvez. Az energetikai auditnak az adott funkciókhoz rendelt energetikai állapotát is az értékelés tárgyává kell tenni.
Az előadás komfortelméleti és energetikai alapismereteket feltételez. A komplex energetikai auditor, ill. szakreferens képzés teljes folyamán a módszertan felépítési rendszeréhez illeszkedő speciális szakmai előadásokra kerül sor az elkövetkező
időszakban.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

Időpontok: február 7., április 25., szeptember 5., november 7.

 

2. téma: Energiaátalakítás/termelés jobbítási lehetőségei

Előadó: Dr. Zsebik Albin

A téma célkitűzése:
Az energiaátalakítás/termelés hatásfoka jelentős mértékben befolyásolja a vállalatok primerenergia felhasználását, költségét és hozzá kapcsolódóan a környezeti hatását. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát a biztonságos üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon állítsák elő. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak a nem kalorikus végzettségű auditoroknak és/vagy szakreferenseknek szántuk, akik iparvállalatoknál vállaltak feladatokat és részletesebben szeretnék megismerni a szakterületen az energiafelhasználási és költség csökkentési lehetőségeket. Javasoljuk azoknak is, akik érdeklődnek a különböző vállalatoknál végzett energiaveszteség-feltárás során kialakított módszerek és szerzett tapasztalatok iránt.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

Időpontok: február 21., május 9., szeptember 19., november 21.

 

3. téma: Villamosenergia minőség, fázisjavítás

Előadó: Hunyadi Sándor

A téma célkitűzése:
Olyan energetikai auditorok és szakreferensek képzése, akik a villamosenergia felhasználáson belül az egyik fő energia- és költségmegtakarítási lehetőséget jelentő területen képesek hatékonyan véleményt formálni és jobbító javaslatokat tenni. A fogyasztók megfelelő meddőkompenzálásának kiépítését megismerve elvégezhetik a meglévő rendszerek szakszerű felülvizsgálatát, és az optimális fázisjavító rendszer kialakítására javaslatot tudnak tenni. A munka során figyelemmel tudják kísérni a villamosenergia minőség alakulására ható tényezőket, így képesek lesznek szakszerűen lefolytatni és dokumentálni az auditok ezen részét. A képzés során olyan ismeretek átadása történik, hogy a képzésen részt vevők képesek legyenek olyan javaslatokat kidolgozni, amelyek a gyakorlatba átültethetők és kimutatható energiahordozó megtakarítást hoznak. A továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak az auditoroknak és/vagy szakreferenseknek ajánljuk, akik a villamosenergia területén szeretnék tovább képezni magukat, vagy olyan auditokban kell részt venniük, ahol a villamosenergia felhasználás jelentős részt tesz ki az energiafelhasználásból.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: február 28., május 16., szeptember 26., november 28.

 

4. téma: Megújuló energia hasznosítása

Előadó: Nagy Péter

A téma célkitűzése:
Az energetikai fejlesztések és tervezések során a megújuló energiák figyelembe vétele kikerülhetetlen, valamint az idevonatkozó rendeletek miatt kötelezően vizsgálandó terület az energetikai hatékonyság vizsgálatakor. Így fontos, hogy az energetikai auditokkal, szakreferensi tevékenységgel foglalkozó szakemberek átfogóan tisztában legyenek a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeivel, súlyával és szerepével az energiahatékonyság növelési projekteken belül. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: március 21., június 6., október 3., december 5.

 

5. téma: Szállítmányozás energetikai auditja

Előadó: Csűrök Tibor

A téma célkitűzése:
A szállítási főtevékenységű vállalkozások, valamint a számottevő szállítási tevékenységgel rendelkező más profilú társaságok energetikai auditját végző szakemberek számára elősegíteni, hogy képesek legyenek szakszerűen lefolytatni és dokumentálni az auditot, képesek legyenek olyan javaslatokat kidolgozni, amelyek a gyakorlatba átültethetőek és kimutatható energiahordozó megtakarítást hoznak.
A továbbképzés keretében a témát elsősorban azoknak az auditoroknak és/vagy szakreferenseknek ajánljuk, akik nem szállítási főtevékenységet végző társaságoknál szerezték energetikai tapasztalataikat, várhatóan olyan auditokat is le kell folytatniuk, vagy olyan auditokban kell részt venniük, ahol a szállítási tevékenység jelentős részt tesz ki az energiafelhasználásból.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: április 11., június 20., október 17., december 19.