Kötelező éves továbbképzés

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditorok és szakreferensek
kötelező éves továbbképzésének feltételeiről

Kinek kell a kötelező éves továbbképzést teljesítenie?

Az Ehat. értelmében az energetikai auditorok, valamint az energetikai szakreferensek tevékenységüket kötelező éves továbbképzés mellett végezhetik. A továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételt követően áll fent.

Továbbképzések tartalma
 

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás. A tematika az alábbi elvekre épül:

  • a továbbképzések az ismeretek bővítésére, különösen az energiahatékonysághoz és az energetikai auditálási tevékenységhez kapcsolódó hazai és európai uniós szabályozás változásának ismeretére, a korábbi ismeretek felfrissítésére irányulnak;
  • a továbbképzések lehetőséget nyújtanak elvégzett energetikai auditok kapcsán szerzett tapasztalatok hasznosítására;
  • a továbbképzések kiemelten az energetikai auditálási tevékenység során alkalmazható új módszerek ismertetésére irányulnak;
  • a továbbképzések külön figyelmet fordítanak a jogszabályoknak megfelelő energetikai auditok készítéséhez szükséges informatikai eszközök, alkalmazások és módszerek ismertetésére.
  • a továbbképzés témái az alábbi linken megtekinthetőek.

A továbbképzések részletes tematikáját a Tanulmányi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA ÉS ÓRATERVE
 

(7 X 45 perc)Kontaktóra keretében oktatott fejezetek
09:00 – 09:45I. A szabályozási környezet
10:00 – 10:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
11:00 – 11:45II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk
12:00 – 12:45III. Az energetikai audit készítése
12:45 – 13:30Szünet
13:30 – 14:15III. Az energetikai audit készítése
14:30 – 15:15IV. Az energetikai audit készítésével kapcsolatos mintapéldák
15:30 – 16:15V. Jellemző energetikai audit esettanulmányok

Jelentkezés feltételei és a továbbképzés díja  

A továbbképzés formája kontaktórás oktatás, melyet évente egy alkalommal kell teljesíteni. Ezen az oldalon ki tudja választani a 2019. évre meghirdetett témák és időpontok közül az Önnek megfelelőt, majd a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a képzésre.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy éves továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez mindössze egy képzési napon kell részt vennie.

A továbbképzés díja: 19.685 Ft + áfa, azaz bruttó 25.000 Ft.

A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség az alábbi számlaszámon: K&H Bank (10401196-49545052-49541034).

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a képzés költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.

A továbbképzésen résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a résztvevő neve, kamarai azonosító száma (amennyiben van) feltüntetésével. Abban az esetben, ha a díjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a továbbképzés díjának befizetése.

 

Továbbképzési témakörök 2019. évben

 

1. téma: Középületek energetikai auditálása
(Irodaházak, egészségügyi intézmények, közpoktatási intézmények)

Előadó: Nagy Péter

A téma célkitűzése:

Az energetikai auditori és szakreferensi kötelező továbbképzés keretében bemutatni a jogszabályi környezetbe illesztett auditori módszertant középületek esetén.

A szakmai napon bemutatásra kerülnek a középület típusok közötti különbségek, hasonlóságok energetikai szempontból. Az előadásokon gyakorlati példákon megismerhető lesz a vizsgált területek (szerkezetek, gépészet) felújítási lehetőségei, megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei, valamint a felújítási variációk költségvetési összefüggései. Az esetleges EU-s és hazai források energetikai felhasználhatóságának feltételei, szempontjai, indikátorszámítások.

Az előadás energetikai alapismereteket feltételez. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

Időpontok: március 20., szeptember 4.

 

2. téma: Ipari üzemek energiaveszteség feltárási tapasztalatai

Előadó: Dr. Zsebik Albin

A téma célkitűzése:

Az energiaátalakítás/termelés, szállítás/tárolás és felhasználás hatékonysága jelentős mértékben befolyásolja az energiafelhasználást, annak költségét és hozzá kapcsolódóan a környezeti hatását. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy a gyártócsarnokok hőkomfortjának biztosításához és a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát a biztonságos üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon állítsák elő. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

A továbbképzés keretében különböző termékeket gyártó üzemekben végzett energiaveszteség-feltárás során szerzett tapasztalatainkra alapozva mutatunk be példákat az iparcsarnokokban a hőkomfort növelésre, a gyártáshoz felhasznált energia csökkentés gazdaságos módjára, különös tekintettel a belső hőtermelésre, a szabad és gépi hűtésre, a folyamatokon belül a fűtés és hűtés összekapcsolására.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

Időpontok: április 3., október 9.

 

3. téma: Alternatív hajtású gépjárművek alkalmazásának elemzése

Előadók: dr. Zsebik Albin, Mayer Zoltán és Novák Dániel

A téma célkitűzése:

Az energetikai audit, valamint a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia-megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás egyik részterülete a szállítás. A szállítás, - vonatkozzon az a személy-, vagy áruszállításra, - energia felhasználásának a logisztika mellett meghatározó eleme a gépjárművek fajtája és üzemanyaga. Napjainkban mind a költség, mint a környezeti hatások tekintetében különböző üzemanyaggal hajtott gépjárművek állnak rendelkezésre. Emiatt fontos a lehetséges változatok előnyeinek és korlátainak ismerete és elemzése. A továbbképzéssel az ehhez kapcsolódó ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

A továbbképzés keretében a kedvező gazdasági és környezetvédelmi előnyei miatt már jelenleg is használt elektromos, sűrített földgáz (CNG) és folyékony PB-gáz (LPG) hajtású, valamint a feltételezésünk szerint a jövőben elterjedő tüzelőanyag cellával hajtott gépjárművekkel, töltőállomásuk telepítésével, az üzemeltetés gazdaságosságának elemzésével foglalkozunk. Javasoljuk azoknak, akik energetikai szakreferensként, auditorként, vagy magánszemélyként érdeklődnek az alternatív hajtású gépjárművek műszaki, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapján történő elemzése iránt.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: április 10., október 16.

 

4. téma: Megújuló energia hasznosítása
Fajtái, jellemzői, termelési és hasznosítási lehetőségei épületekben, illetve ipari környezetben
(energetikai hasznosításuk)

Előadó: Nagy Péter

A téma célkitűzése:

A szakmai napon bemutatásra kerülnek a különböző megújuló energia fajták. Múlt, jelen, jövő megújuló energiák, műszaki fejlődésük. Hasznosítási lehetőségük épületekben, ipari környezetben. Hatékony bekapcsolásuk hagyományos energiatermelő rendszerekbe, energiatárolás. Az esetleges EU-s és hazai források energetikai felhasználhatóságának feltételei, szempontjai, indikátorszámítások.

Az előadás energetikai alapismereteket feltételez. A továbbképzési programot azon szakreferenseknek, illetve auditoroknak ajánljuk, akik mérnöki képzésük során nem, vagy csak kis mértékben érintették ezt a témakört. Ez alapján átfogó ismeretekre szeretnének szert tenni, s az ismereteket felhasználni a mindennapi mérnöki tevékenységük során.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: május 8., november 20.

 

5. téma: Az energiaátalakítáa/termelés jobbítási lehetőségei II.

Előadók: dr. Zsebik Albin és Novák Dániel

A téma célkitűzése:

Az energiaátalakítás/termelés hatásfoka jelentős mértékben befolyásolja a primerenergia felhasználását, költségét és hozzá kapcsolódóan a környezeti hatását. Emiatt az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek segítenie kell megbízóikat, hogy az épületek hőkomfortjának biztosításához és a technológiai folyamatokhoz szükséges energiát a biztonságos üzemvitel mellett, minél kedvezőbb módon állítsák elő. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.

A továbbképzés keretében mintapéldákon keresztül mutatjuk be a konvencionális energiaátalakító berendezések üzemviteli hatásfokának javítási lehetőségét, s a napjainkban már használatos, de újnak számító berendezéseket.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: május 15., december 4.
   

6. téma: Villamosenergia megtakarítási lehetőségek

Előadó: Hunyadi Sándor

A téma célkitűzése:

A villamosenergia felhasználás során a minél kisebb energiaveszteség, és a minél kedvezőbb villamosenergia egységár elérése az egyik fő cél. A továbbképzéssel az ehhez szükséges ismeretek bővítéséhez szeretnénk hozzájárulni.A továbbképzés keretében áttekintjük a villamosenergia naturális és költség megtakarítási lehetőségeit, különösen azokat, amelyek a kisebb vagy nagyobb ipari felhasználóknál előfordulhatnak.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/

időpontok: június 26., december 18.