aug.
14

A mérnöki kamarai továbbképzés új rendszere

A Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Mérnök Újság 2014 áprilisi számában összefoglalta az új továbbképzési rendszerrel kapcsolatos legfontosabb információkat, illetve bemutatta, milyen folyamatok vezettek a 2014. március 28-án elfogadott új Továbbképzési Szabályzat megalkotásához.

A MÉRNÖKI KAMARAI TOVÁBBKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE

Kamaránk küldöttgyűlése március 28-án elfogadta az új továbbképzési rendszerünket, és megalkotta a vonatkozó szabályzatot. A szabályzat a 266/2013 (VII.11) kormányrendelettel érintett szakmákra vonatkozik, de szeretnénk, ha más szakterületen dolgozó kamarai tagjaink képzése is felzárkózna ehhez az új rendszerhez.

Mik a kötelező továbbképzés legfontosabb tudnivalói?

A kötelező jogi továbbképzést, amely általános jogi és egyes területeken szakterületi jogi ismereteket nyújtó képzés, a kormányrendelet szigorúan szabályozza, és változatlanul 5 évente kell teljesíteni. Törekszünk arra, hogy elsősorban on-line távoktatásos e-Learning formában szervezzük de lehetőség lesz hagyományos kontaktórás képzésen való részvételre is. Az e-Learning képzési formát azért választottuk, hogy minél könnyebben teljesíthető legyen a képzés, a távoktatásos képzést a szakmagyakorló kollégák Interneten keresztül szinte bárhonnan és bármely napszakban teljesíthetik. akár otthonról, akár a munkahelyről, bármely településen él és dolgozik a mérnök kollega. A kormányrendelet szabályozza az átmenetet, ezért azok, akik korábban, jogosultságuk öt éves ciklusában részt vettek kötelező továbbképzésen, annak igazolását a kamara elfogadja, akiknek pedig idén még erre nem volt lehetőségük, az év végéig pótolhatják a hiányokat. A cél az, hogy az engedélyek és ezzel a munkavégzés lehetőségének folyamatossága megmaradjon.

Mik az új szakmai továbbképzés legfontosabb jellemzői?

Az új szakmai képzés kialakításakor mindenek előtt a korábbi rendszerre vonatkozó tapasztalatokat rendszereztük. Megvizsgáltuk a kamarai rendszerünkhöz közel álló országokban a továbbképzések rendszerét. A mi adottságainkhoz legközelebb a bajor továbbképzési rendszer áll. Ennek pozitívumait vettük át a saját rendszerünk kialakításánál.

Egy ötéves ciklus alatt minden évben mindössze egy 6 órás továbbképzést kell teljesíteni. A szakmai továbbképzés keretében évente bemutatjuk az új technológiákat, esetenként szabványokat, innovációkat, amelyhez a szükséges oktatási anyagokat szakmai tagozataink dolgozzák ki, és amely a honlapunkon a tudáskönyvtárban tagjaink számára elérhető lesz. Ezzel a szolgáltatásunkkal válik lehetővé, hogy az egyre gyorsuló technológia világában kollegáink évente követni tudják szakterületükön a változásokat., a jogosultsági szakterülethez kapcsolódó, a műszaki fejlődést bemutató és időszerű, súlyponti szakmai feladatok megoldását támogató, a készségszintű elsajátításhoz irányt mutató szakmai ismeretanyagon keresztül. A továbbképzéshez csatlakozóan az adott területen termékekkel rendelkező cégeknek -a feltételek teljesítése esetén- lehetőségük lesz új termékeik, kapcsolódó új eljárásaik bemutatására. A szakmai továbbképzés formája hagyományos, interaktív, műhelyszerű, kontaktórás képzés, de lehetőség van on-line távoktatásos képzési formában való teljesítésre is.

A Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott programok

A kötelező jogi és szakmai továbbképzés mellett elérhetőek a Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott programok, képzések. Ez lehet bármely olyan szakmai program, konferencia, képzés, amely megfelel a mérnöki kamara által támasztott, ajánlott képzés követelményeinek, és amelyet a szervező előzetesen az MMK-nál akkreditál. Ajánlott képzésen a részvétel a szakmagyakorlók számára nem kötelező (a bajor rendszer erre is tartalmaz kötelező elemeket, de kamaránk úgy döntött, hogy nem teszi kötelezővé).

Jelentkezés a kamarai továbbképzésre, az országos képzési naptár

A továbbképzési programok jegyzékét a Mérnöki Kamarai Tudásközpont állítja össze és folyamatosan frissíti, a kötelező jogi és kötelező szakmai továbbképzések listája az e-Mérnök Információs és Szolgáltató Rendszerben, a mérnöki kamara portálján teljeskörűen várhatóan júliustól érhető el, ahol jelentkezni is lehet a képzésekre. Az e-Mérnök Rendszer fogja nyilván tartani a szakmagyakorló kollégák teljesített képzéseit, és tárolja minden kolléga személyes menüpontjában a teljesítéseket. Vagyis arra törekszünk, hogy a továbbképzés valódi, egyszerűen teljesíthető szolgáltatás legyen tagjaink felé.

A mérnöki kamarai továbbképzési rendszer átalakulásának története

Több éves kemény munka előzte meg a korábbi továbbképzést szabályozó rendelet módosítását. A harc elsősorban azért folyt, hogy a továbbképzés valódi értéket adó a mérnököket napi munkájukban segítő, korszerű tudást közvetítsen, és ne a képzést szervező profitorientált gazdasági társaságokat segítse. A mérnök a szakterületének megfelelő továbbképzéseket ne csak elfogadható szolid áron, hanem megfelelő magas színvonalon, évenként a lehető legkevesebb munkakieséssel és lakóhelyéhez lehetőleg közel tudja elvégezni. Ehhez teremtette meg a lehetőséget a 266-os kormányrendelet.

Tagjaink nagy többségénél ráadásul több pénz marad a zsebben, bár meg kell jegyezni, hogy egy-két szakterületen – de persze ez megyétől is függött – korábban sem terhelte meg túlzottan a pénztárcákat a továbbképzés költsége, legfeljebb a munkától elvont idő volt több. A szakterületek és a megyék többségénél viszont jelentősebbek voltak a költségek, az új rendszerben azonban a  szakmai továbbképzéseket a területi kamarák / területi régiók szervezik, ők állapítják meg a részvételi díjakat, s mint az köztudott, ezek nem gazdasági társaságok. A mottónk: a kamara szolgáltasson, érezze a tag, hogy tesz érte a kamara!

Már a korábbi továbbképzési rendszer működésekor is jelentkezett és örvendetesen egyre karakteresebbé vált a képzésekben a szakmai tagozatok, területi szakcsoportok szerepe, számos igen színvonalas képzést szerveztek és tartottak is. Most nagy feladatot kaptak, és vállaltak, de nagy a rájuk rótt felelősség is: jelöljék meg azokat a területeket / témaköröket, szám szerint hatot, amelyeket az adott évben a legfontosabbnak tartanak, majd az adott téma legkiválóbb ismerői állítsák össze a törzsanyagokat.

Az új rendszerre történő átálláson minden tagozatban kollegák sokasága dolgozott. Főtitkárságunk mindent törekedett megtenni annak érdekében, hogy sikeres legyen az átállás. Rendszerünk hasonlóvá kezd válni az európai mérnökszervezetek által alkalmazott rendszerekhez, ezzel erősödik a mérnöki szakmai önkormányzatiság, és a megszerezhető tudásanyag valóban korszerű, és seígti mérnökeink mindennapi munkáját. De mint minden új rendszer, bizonyára ez is hordoz magában „gyerekbetegségeket.” Minden tagunkat arra kérem, hogy bizalommal tekintsenek az új rendszerre, észrevételeikkel, türelemmel segítsék munkánkat, hogy minél tökéletesebb legyen a kamarai továbbképzés, amelyet én személy szerint az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb kamarai feladatunknak tartok.

Számítok a kamarára!

Barsiné Pataky Etelka