Villámvédelmi vizsga

VILLÁMVÉDELMI VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ
 

A 9/2015.(III. 25.) BM rendelet a villamosmérnöki tervezők és műszaki ellenőrök számára vizsgát ír elő a norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítéséhez szükséges különös gyakorlat megállapításához.
 

Jelentkezés a vizsgára:
A vizsgára való jelentkezés feltétele az érvényes villamosmérnöki tervezési jogosultság (V), vagy szakterületi műszaki ellenőri (ME-V) jogosultság.
 

A vizsgára az  alább i oldalról letölthető Villámvédelmi vizsga „Jelentkezési lapon” lehet benyújtani a jelentkezést, csatolva a vizsgadíj befizetésének igazolását.

A „Jelentkezési lap” benyújtható személyesen, levélben (Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4.) vagy e-mailben (barna.kata@mmk.hu). A jelentkező a vizsga helyéről és időpontjáról írásbeli értesítést kap.
 

A vizsga jellege:
A vizsga írásbeli és szóbeli szakterületi főrészből áll.
Az eredményes vizsga feltétele:
Az írásbeli vizsga két részből áll

  • 24 tesztkérdésre kell választ adni. Egy helyes válasz 1 pontot ér. Az írásbeli vizsga e része akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 12 pontot ér el (50%).
  • 4 kifejtős kérdésre kell választ adni. A kérdések egyenként 0 és 4 pont közötti értéket kaphatnak. Az írásbeli vizsga e része akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 8 pontot ér el (50%).

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előbbi mindkét feltétel eredményesen teljesült.
Eredményes írásbeli vizsga esetén azok, akik legalább 70%-ot teljesítettek (az együttesen számított pontszámuk eléri a 28 pontot) mentesülnek a szóbeli vizsga alól.

A szóbeli vizsgán 2 kifejtős kérdést kell húzni. A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó szóban legalább 50 %-ra értékelhető választ ad a bizottság előtt.

 

A villámvédelmi vizsga díja: 17.000 Ft

Banki átutalás esetén:
Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4.
Számlaszám: OTP Bank 11784009-21124341

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a vizsgadíjat átutalja, csekkes befizetés esetén a befizető adataihoz a cég adatait kell írni. A magánszemély beazonosításhoz szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, az illető neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

A vizsgázó köteles elektronikusan értesíteni az MMK-t (barna.kata@mmk.hu), amennyiben a vizsgán nem tud részt venni. Ha a vizsgára jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

A vizsgák meghirdetése, lebonyolítása:

  • A vizsgákat az MMK titkársága a vizsgára jelentkezők számának megfelelően szervezi,
  • A vizsga megszervezésének minimum létszáma 10 fő,
  • A vizsgák koordinálását Barna Kata (MMK tel.: 06/1-455-7080) végzi,
  • A vizsgák lebonyolításában 3 vizsgáztató vesz részt

 

A vizsgakérdéseknek két csoportja van:

  • tesztkérdések (A tesztkérdések esetében a kérdést 3-5 válasz követi. A válaszok közül egy, és csak egy a jó válasz. Az írásbeli vizsga során a jó választ kell egyértelműen bejelölni. Amennyiben a jelölt javítani kíván, a javítást egyértelmű módon kell megtennie, és azt aláírásával kell hitelesítenie az általa helyesnek ítélt válasz mellett.)
  • kifejtős kérdések (Ezekre a kérdésekre összefüggő, vagy felsorolásos, részletezett válasz kell adni).

 

A vizsga időpontja:

  • 2019. szeptember 20.
  • 2019. október 2.

Az írásbeli vizsga teljes időtartama: 120 perc.

A javítást a bizottság tagjai egymással egyeztetett módon, a helyszínen végzik.
A szóbeli vizsgán 10 perc felkészülési idő áll rendelkezésre.

A vizsgázók a vizsga alatt egymással nem kommunikálhatnak, egymást a vizsgázásban nem zavarhatják, segédeszközt nem használhatnak.

A vizsga nem nyilvános, azon csak a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai lehetnek jelen. A vizsgabizottság helyben, azonnal értékeli az írásbeli dolgozatokat. A vizsgázó a saját dolgozatának értékelésébe a javítás után, kérésre betekinthet. Az írásbeli értékelés befejezését
 követően a testület kihirdeti a beszámoló vizsgázók eredményeit és a szóbeli beszámolóra kötelezettek névsorát, továbbá a szóbeli pontos időpontját. A szóbeli vizsgát az írásbeli után azonnal kell megtartani. A vizsgát eredményesen teljesítők az eredményhirdetést követően megkapják a bizonyítványt, majd ezt követően megtörténik a „Vn” szakmai cím névjegyzéki bejegyzése is.