okt.
21

2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és -elhelyezése - Szakmai Nap

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztítása és –elhelyezése címmel szakmai napot szervez, azzal a céllal, hogy a kistelepülések szennyvíztisztítási és -elhelyezési beruházásainak előkészítéséhez, a rendelkezésre álló megoldások megismeréséhez, a Települési Szennyvízkezelési Program (TSZP) elkészítéséhez, annak elfogadtatásához, a megoldás kiválasztásához, a pályázati úton elnyert lehetőségekhez, a gazdasági kérdések rendezéshez és a lebonyolításhoz nyújtson segítséget.

Hazánk Európai Uniós csatlakozásának egyik leghangsúlyosabb feladatát a szennyvízelhelyezés korunk elvárásait kielégítő felzárkóztatása képezte. 2015. december 31-ig kellett a nagytelepülések szennyvízcsatornázását és -tisztítását megoldani, melynek eredményeként ma az ország lakóinak hozzávetőleg 80 %-a van bekapcsolva a közcsatorna hálózatba. Napjainkra a 2000 lakosnál kisebb terhelést adó településeink szennyvíztisztítási és -elhelyezési beruházásainak elvégzése a feladat.

Az esemény időpontja: 2016. november 10.
Helyszíne: Fővárosi Vízművek, MSZ Tisza terem

 
A szakmai nap ismeretekkel szolgál éppúgy az üzemeltetői, tervezői, beruházói, oktatói és szakigazgatási területen dolgozó, mint az engedélyező hatóság és az önkormányzatok szakemberei számára.
 
Az eseményen támogatási rendszerünkön keresztül lehetőséget biztosítunk a vízipari (tervező, kivitelező, szolgáltató, gyártó, forgalmazó) szervezetek know-how-jának bemutatására, a szakmai nap témájához illeszkedő bemutatók és előadások megtartására. A lehetőségről bővebb információt talál a csatoltan megküldött Támogatói felhívásban. Kérem, tartsa szem előtt, hogy az előadói jelentkezési határidő 2016. október 21.

A részletes programmal hamarosan jelentkezünk, de addig is kérjük, jegyezze fel a rendezvény november 10-i dátumát!

Program és jelentkezés