júl.
14

Trendforduló: 2013-ban nőtt az építőipari termelés volumene

Elkészült a KSH jelentése az építőipar 2013. évi teljesítményéről. Eszerint 2013-ban az építőipar termelése több évig tartó visszaesés után 9,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Az ide sorolt szervezetek beruházásai a nemzetgazdaság átlagos beruházás-övekedését (7,2%) meghaladó mértékben, 17,2%-kal növekedtek. A termelői árak 1,9%-kal emelkedtek az előző évhez képest. A foglalkoztatottak száma 2,7%-kal csökkent, a bruttó nominális átlagkeresetek 8,6%-kal növekedtek.

Ágazati eredmények

A KSH által vizsgált három építőipari ágazat eredményei a következőek. Az épületek építése ágazat termelésének volumene az építőipar átlagánál nagyobb mértékben, 17,6%-kal emelkedett. Ez nagyobb részt az ipari beruházásoknak, elsősorban gyártócsarnokokkal, továbbá oktatási és egészségügyi épületekkel kapcsolatos munkálatoknak köszönhető. A lakásépítések számának csökkenése nem állt meg. Az egyéb építmények építése ágazat termelése 15,6%-kal nőtt a 2012-es adatokhoz képest, ezen belül az út- és vasútfejlesztések nagyobb, a közműépítések volumene kisebb mértékben nőtt. A speciális szaképítés ágazat termelése 1,9%-kal bővült, ezen belül az épületgépészeti szerelés volumene nőtt legnagyobb mértékben. Az év végi összes szerződésállomány csaknem kétharmaddal nagyobb volt, mint egy évvel korábban, ezen belül az építményekre vonatkozó szerződések volumene 9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

A termelés székhelyek szerint

Székhely szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Közép-Magyarország kivételével minden régióban emelkedett az oda tartozó szervezetek termelése. A közép-dunántúli és a dél-alföldi régióban volt a legnagyobb, 30,5, illetve 20,1%-os a növekedés. A termelés régiónkénti megoszlását az alábbi diagram mutatja. A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma a termelés növekedésének ellenére 2,7%-kal csökkent. Az építőipari átlagkeresetek továbbra is a nemzetgazdasági átlag alatt maradtak. Az építőipar termelői árai 2013-ban 1,9%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva.

Mi várható 2014-re?

Remélhetőleg a növekedési trend idén sem szakad meg: az építőipar év végi szerződésállománya kétharmaddal magasabb volt a 2012. véginél, az éves termelés csaknem felét tette ki.