febr.
11

Szakmai konzultáció a Külgazdasági és Külügyminisztériumban

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről tartott szakmai konzultációt a Magyar Mérnöki Kamara és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2015. február 11-én.

A megbeszélésen Mikola István államtitkár adott tájékoztatást az USA és az EU közötti tárgyalások előrehaladásáról, főbb témáiról, és külön azokról a témákról, amelyekben kérte a mérnöki kamara álláspontját.

Barsiné Pataky Etelka az MMK elnöke szorgalmazta a diplomák kölcsönös elismerésére irányuló törekvést. A mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságokra nézve pedig funkcionálisan egyenértékű szabályozást javasolt, vagyis legfeljebb annak rögzítését, hogy melyek azok a mérnöki szakterületek, amelyeket szabályozott szakmának tekinthetünk. A feltételek szabályozásában azonban felesleges lenne a harmonizációra való törekvés, tekintettel arra, hogy Európában a nemzeti szabályozás elfogadott, és a kérdés szabályozása az USA-ban pedig az államok hatásköre.

A kamara elnöke kérte az államtitkárt, hogy az ún. „mobilitási csomag” megállapodást kiemelten támogassuk. Ennek keretében ugyanis a magyar mérnöknek az eddigieknél sokkal jobb lehetőségei lennének 3 éves amerikai munkavállalásra. Ez nem jelentene ún. „agyelszívást”, sokkal inkább a mérnöki tudás, és technológiákra vonatkozó tapasztalatcserét, egyes esetekben a tudás szélesítését.

A szabványok és a műszaki szabályozások, a mérésügyi és akkreditációs tevékenység területén célunk lehet a lehetséges mértékű kompatibilitást elérni. Annak ellenére, hogy a szabványokra vonatkozó európai megállapodás jelentősen eltér az USA-ban meglévő gyakorlattól. Komolyabb áttörést az új technológiákhoz kapcsolódó műszaki szabályozások esetében lehet elérni, ami jelentős gazdasági előnnyel járhat. A magyar mérnök, fejlesztőmérnöki tudásával képes ebbe a folyamatba bekapcsolódni.

A közbeszerzés mérnöki szolgáltatásokra vonatkozóan szintén jelentős eltéréseket mutat. Az amerikai gyakorlat az ún. „Minőségalapú kiválasztást” preferálja, szemben az Európában elterjedt ár alapú tendereztetéssel. Bár az új európai vonatkozó irányelv rögzíti a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának lehetőségét, ez még mindig elmarad attól az amerikai gyakorlattól, amely a minőség kiválasztására helyezi a hangsúlyt. Az MMK elnöke szerint a mérnöki szolgáltatások vonatkozásában különösen közelíteni szükséges az USA vonatkozó eljárásához.

  • news_header_kamara