szept.
12

Energetikai auditori és szakreferensi továbbképzés

Több energetikai auditor és szakreferens érdeklődött, hogy milyen időpontok irányadók a kötelező továbbképzésükre. Egyeztetve az illetékes kormányzati szervvel, az alábbiak figyelembe vételét javasoljuk.

Javasoljuk továbbá, hogy mindenki gondosan kísérje figyelemmel az alábbiakból adódó időpontokat, mivel külön, személyre szóló figyelmeztetésre nem kerül sor. Az elérhető továbbképzési időpontok az MMK honlapján megtalálhatók.

Az energetikai auditor az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Enhat. tv.) 28. § (3) bekezdése alapján a névjegyzékbe vételt követően évente köteles továbbképzésre. Az Enhat. tv. 48. § (6) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés figyelembevételével a 2015-ben és 2016-ban névjegyzékbe vett auditor első alkalommal 2017-ben, a 2017-ben névjegyzékbe vett auditor pedig 2018-ban köteles továbbképzésre.

Az energetikai szakreferens az Enhat. tv. 21/B. § (5) bekezdése és az Enhat. tv. 48. § (6) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés figyelembevételével első alkalommal a szakmai vizsga teljesítését követő évben köteles továbbképzésre. A 2015-ben és 2016-ban szakmai vizsgát tett szakreferens első alkalommal 2017-ben, a 2017-ben szakmai vizsgát tett szakreferens pedig 2018-ban köteles továbbképzésre.