júl.
13

Titkári értekezlet és Elnökségi ülés - beszámolók

Július 2-án került sor a területi titkárok osrzágos értekezletére. Az MMK főtitkára által vezetett megbeszélésen a tiitkárok és a Főtitkárásg munkatársai áttekintették az MMK május 16-i Küldöttgyűlésének döntései.

Titkári Értekezlet

Július 2-án került sor a területi titkárok osrzágos értekezletére. Az MMK főtitkára által vezetett megbeszélésen a tiitkárok és a Főtitkárásg munkatársai áttekintették az MMK május 16-i Küldöttgyűlésének döntéseit és az azok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a tanusítást kiadó tagozatok továbbképzési szabályzatai elkésztésének helyzetét, a szakmagyakorlási kormányrendelet legsürgősebb módosítását (amely a december 31-éig rendezendő kérdéseket részben már megoldotta), a területi kamarák ályázati lehetőségeihez kapcsolódó teendőket, a villámvédelemre vonatkozó szabályozás módosulásával kapcsolatos területi feladatokat, a vizsgáztatással kapcsolatos informatikai gyakorlati kérdéseket, valamint a Továbbképzési Kéziönyv tervezetét.

 

Közbeszerzés szabályozásával foglalkozó munkacsoport

Július 7-én az MMK elnökének vezetésével összeült a közbeszerzés szabályozásával foglalkozó munkacsoport és egyeztette a Parlament előtt lévő Kbt-hez kapcsolódó végrehajtási szabályozás egyes témáinak kidolgozását érintő teendőket. A munakcsoport által kialakítandó szakmai álláspont megalapozza a kamara részvételét a Miniszterelnökség által koordinált egyeztetéseken.

 

Elnökségi ülés

Július 8-án került sor az MMK Elnökségének ülésére. Az Elnökség több fontos kérdést áttekintett: meghallgatta a Feladat Alapú Pályázatok bizottáságnak jelentését, elfogadta az Egészségügyi-műszaki Tagozat Továbbképzési Szabályzatát és a katódos korrózióvédelem kompetencia megfeleléshez szükséges gyakorlati képzés és oktatás biztosításának módját, állást foglalt a 1032/2015. (I.30.) Korm. határozat munkadokumentumában foglaltakkal kapcsolatban, áttekintette a Beruházási Kódex előkészítése tárgyában folytatott szakmai egyeztetéseket és az új közbeszerzési törvény végrehajtási szabályai előkésztésével és az e témában a Miniszterelnökség által koordinált megbeszéléseken való részvétellel összefüggő teendőket, meghallgatta az országos titkári értekezletről szóló tájékoztatást, áttekintette a kamara Cseekvési Programjának és költségvetésének kapcsolatrendszerét, elfogadta a 2015. évre szóló testületi ülések időtervét.