Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
jún.
05

A főváros szolgálatában

A Főváros és a BPMK közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására június 4-én került sor a Főpolgármesteri Hivatal tanácstermében. Tarlós István főpolgármester köszöntőjében leszögezte: erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország, Budapest pedig csak akkor lehet erős és sikeres, ha támaszkodik arra a szellemi tőkére, amelyet a műszaki értelmiség kreatív megoldásai jelentenek.

A Fővárosi Közgyűlés április 30-án hozott határozatot arról, hogy együttműködési megállapodást kössön Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületeken a jelenleginél hatékonyabban érvényesüljenek a főváros érdekei, valamint arra, hogy a felek összehangolt keretek között tudjanak tevékenykedni a budapesti fejlesztések és innováció terén, kiteljesítve a fejlesztési projektek esetében a mérnöki gondolkodás, a probléma megoldás fölényét és érvényesülését.

A Főváros és a BPMK közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására június 4-én került sor a Főpolgármesteri Hivatal tanácstermében. Tarlós István főpolgármester köszöntőjében leszögezte: erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország, Budapest pedig csak akkor lehet erős és sikeres, ha támaszkodik arra a szellemi tőkére, amelyet a műszaki értelmiség kreatív megoldásai jelentenek. Tarlós szerint európai nagyvárosként Budapest számos kihívással szembesül. Ezek közé tartoznak a közlekedési és környezeti problémák, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a társadalmi kohézió megerősítése, továbbá az építészeti és kulturális örökség megőrzése. E kihívásokra a városfejlesztés keretein belül kell választ találni, ami olyan integrált és kreatív szemléletet jelent, amelyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik. A műszaki infrastruktúra, különösen a közlekedési, a közüzemi szolgáltatások és a közterületek minősége egyaránt feltétele a magas színvonalú városi életformának. A főpolgármester úgy fogalmazott: a jelenlegi városvezetés elkötelezett amellett, hogy Budapestet élhető, szerethető várossá tegye mindenki számára. Infrastruktúráját javítsa, hogy behozza a hosszú évekre, olykor évtizedekre visszanyúló lemaradást.

„Az együttműködési megállapodás aláírásával a főváros ki tudja aknázni a kamara felkészültségét, azt, hogy tagjainak tudását, műszaki felkészültségét a közösség, a főváros és a nemzet számára kamatoztassa. Budapestnek, de az országnak is nagy szüksége van a műszaki értelmiség kreatív megoldásaira. Szükségünk van azokra, akik új dolgokat hoznak a világba, és azokra is, akik ezeket az újításokat felismerik és visszaigazolják – mondta Tarlós István. „Bár az együttműködési megállapodást hivatalosan csak most írjuk alá, korábban is volt rá példa, hogy a kamara szaktudására támaszkodott a főváros. Egy korábbi közlekedésfejlesztési szimpóziumon a pesti oldal keleti-nyugati közlekedési tengelyének fejlesztése kérdésében kérte a főváros a mérnöktársadalom támogatását és segítségét, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara hatékony közreműködését. A kamara és a főváros közötti, most elmélyített együttműködés kiterjed egyebek mellett a közlekedés, kiemelten a közösségi közlekedés területére, a vízgazdálkodás kérdésére, a sajnos változatlanul aktuális árvízvédelmi kérdésekre, a Duna-partok fejlesztésére, valamint a környezetvédelem témakörére, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását" – jelentette ki a főpolgármester.

Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke rövid beszédében azt hangsúlyozta, hogy a mostani aláírással egy hosszabb ideje tartó jó együttműködést erősít meg a két szervezet, s hogy a mérnöki köztestületben koncentrálódó műszaki szaktudás az ország és a főváros rendelkezésére áll.