jún.
04

Budapest és Pest megye: küldöttgyűlés

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) május 30-án tartotta éves rendes küldöttgyűlését Budapesten, az Angyal utcai székházban. Az eseményen a küldöttek több mint ötven százaléka megjelent, s ez a tanácskozás határozatképességét jelentette. A küldöttgyűlés levezető elnöke dr. Bánhidi László elnökségi tag volt.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) május 30-dikán tartotta éves rendes küldöttgyűlését Budapesten, az Angyal utcai székházban. Az eseményen a küldöttek több mint ötven százaléka megjelent, s ez a tanácskozás határozatképességét jelentette. A küldöttgyűlés levezető elnöke dr. Bánhidi László elnökségi tag volt. A küldöttgyűlésen elsőként a kamara alkotói elismerése, a Hollán Ernő-díj, valamint az Örökös Kamarai Tagság átadására került sor.

Kiemelkedő mérnöki-szakmai és kamarai munkájáért 2014-ben BPMK Hollán Ernő-díjban részesítette Kiss Károlyt. Kiss Károly A megyei kamara alapító tagja, a Közlekedési Tagozat elnökhelyettese. Okleveles üzemmérnök, okleveles szak-üzemmérnök és közúti audit-minősítő a Főmterv Zrt. vezető tervezője, irodavezető-helyettes. Tanulmányait a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Közlekedésépítési Karán, a BME Építőmérnöki Kara, Közlekedésépítő Szakán és a Széchenyi István Egyetemen folytatta és szerezte meg diplomáit. Szakmai munkáját közlekedési építőmérnöki, illetve településrendezői közlekedési tervezőként és közlekedési építőmérnöki szakértőként végzi. Mérnöki gyakorlatot 1975 óta végez. Nagy ívű tevékenységéből néhányat megemlítve: Szeged Tisza Lajos kőrút forgalomtechnikai tanulmánya, annak engedélyezési és kiviteli terve, a Liszt Ferenc repülőtér T2 közúti terminál előterének fejlesztési tanulmánya, melyeknél generál-tervezőként dolgozott. Szakági tervezőként részt vett Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének kimunkálásában. Hosszú évek kiváló mérnöki gyakorlata és a kamarában végzett munkája elismeréséül idén a köztestület Örökös Tagjává fogadta dr. Juhász Endrét, Tombor Sándort és Vukovics Gyulát.

A küldöttek korábban kézhez kapták az elnök írásos beszámolóját a 2013-as év kamarai munkájáról. Ehhez fűzött szóbeli kiegészítést Kassai Ferenc, a BPMK elnöke igen gyümölcsözőnek minősítette a kapcsolattartói hálózat működését a budapesti kerületekben és Pest megye településeiben, ahol mérnökeink tudásukat a közjó szolgálatába állíthatták. Jelezte, hogy a közeli jövőben kerül sor megállapodás aláírására Tarlós István főpolgármesterrel. Elmondta, hogy a kamara munkájának mottója az, hogy mérnöki tudás nélkül nincs gazdasági fellendülés, s hozzátette: minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a mérnökség hallassa a hangját a közéletben. Hangsúlyozta, hogy a kamara és személy szerint ő is nagy hangsúlyt fektet az országos médiában való folyamatos jelenlétre. Több szerteágazó problémakört taglalt az elmúlt időszakban a kamara képviseletében a médiában, így elmondta véleményét a felsőoktatási, egyetemi képzés körül kialakult helyzettel kapcsolatban, valamint a mérnökséget jogtalanul ért brüsszeli bírálatokról is. A BMPK elnöke kitért a idei feladatokra is, és a legfontosabb célkitűzésnek a munka folyamatosságát jelölte meg. Kassai Ferenc megköszönte minden kamarai tagnak és kamarai dolgozónak az áldozatkészségét és a munkáját, mellyel a BPMK elérte a maga elé kitűzött célokat. Kassai Ferenc ezután ismertette a kamara költségvetéséről készült jelentést, mely tartalmazta a BPMK 2013. évi költségvetési beszámolóját és mérlegét, a 2014. évi költségvetési terv módosítását, és a 2015. évi költségvetési terv előirányzatának előterjesztését. A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót és a mérleget, az idei évre vonatkozó költségvetési terv módosítását, valamint a a 2015. évi költségelőirányzatot. A küldöttek meghallgatták az etikai-fegyelmi bizottság elnökének, dr. Visontai Józsefnek, és a felügyelőbizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták. A küldöttgyűlés döntött a jogszabály által előírt BPMK választási jelölőbizottság létrehozásáról, s tisztség-viselőinek megválasztásáról. Ezután a küldöttek megválasztására került sor.