jan.
28

Közlekedési Tagozat: Csány László-díj felhívás

A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László-díj kitüntetést alapított.

A kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint

  • kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként,
  • akik alkotói tevékenységükön túl – a közlekedésépítő mérnökök képzésével, társadalmi, illetve tudományos tevékenységükkel – a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették.

A kitüntetés művészi emlékplakettjén Csány László arcmása és a „Csány László-díj” felirat, a kitüntetett neve és az adományozás éve, valamint a „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat látható. A kitüntetésre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a tagozat legalább öt tagja együttesen. A javaslatokat, megfelelő indoklással 2015. április 15-ig a kuratórium elnökének: Molnár István, e-mail: viapro@t-online.hu címre elektronikusan,vagy a 7624 Pécs, Buday Dezső u. 42. címre kell eljuttatni.

  • A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell:
  • a javasolt személy adatait,
  • szakmai tevékenységét,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását.

A díj odaítélésről a héttagú kuratórium titkos szavazással dönt. Nem kaphatnak Csány László-díjat a Kuratórium tagjai. A Csány László-díj átadására a Közlekedési Tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2015. május 29.
A Csány László-díj kuratóriuma