márc.
26

Felhívás a Csány László-díj kitüntetés javaslatára

A javaslatokat, megfelelő indoklással április 15-ig a kuratórium elnökének: Cholnokyné Ferenczi Éva, e-mail: eva@cholnoky.hu címre elektronikusan,vagy a 1014 Budapest, Uri u. 52. címre kell eljuttatni.

A Közlekedési Tagozat az 1849. évi független magyar kormány közlekedési minisztere és a szabadságharc önkéntes mártírja tiszteletére és emlékére Csány László-díj kitüntetést alapított. E kitüntetést a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata azoknak a mérnököknek adja, akik Csány László igényes erkölcsi, etikai normáinak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak, valamint kiemelkedő alkotó tevékenységet fejtettek ki a közlekedésépítés szakterületén tervezőként, vagy építőként, s akik alkotói tevékenységükön túl – a közlekedés és építő mérnökök képzésével, társadalmi illetve tudományos tevékenységükkel – a mérnökök alkotó működését jelentősen elősegítették.A kitüntetés művészi emlékplakettjén Csány László arcmása és a „Csány László-díj” felirat, a kitüntetett neve és az adományozás éve, valamint a „Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata” felirat látható. A kitüntetésre javaslatot tehet a Közlekedési Tagozat bármely szakosztálya, területi szakcsoportja, vagy a Tagozat legalább öt tagja együttesen. A javaslattevők kamarai számát is fel kell tüntetni. A javaslatokat, megfelelő indoklással április 15-ig a kuratórium elnökének: Cholnokyné Ferenczi Éva, e-mail: eva@cholnoky.hu címre elektronikusan,vagy a 1014 Budapest, Uri u. 52. címre kell eljuttatni. A díj odaítélésére tett javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy adatait, szakmai tevékenységét, a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását, a javaslat indoklását.A díj odaítélésről a héttagú kuratórium titkos szavazással dönt. Nem kaphatnak Csány-díjat a kuratórium tagjai. A díj átadására a tagozat küldöttgyűlésén kerül sor, melynek tervezett időpontja 2014. május 30.