dec.
19

Március 31-ig teljesíthető a szakmai továbbképzés

Az MMK Elnöksége október 22-én megtárgyalta az új továbbképzési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat, majd úgy határozott, hogy a Továbbképzési Szabályzatban kapott feladata alapján, a módosítási javaslatait a Küldöttgyűlés elé terjesztette.

Döntött a Kamara: március 31-ig lehet teljesíteni a szakmai továbbképzést

Az MMK Elnöksége október 22-én megtárgyalta az új továbbképzési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat, majd úgy határozott, hogy a Továbbképzési Szabályzatban kapott feladata alapján, a módosítási javaslatait a Küldöttgyűlés elé terjesztette, amelyeket a küldöttek nagy többséggel elfogadtak. Ezzel 2014. március 28-án elfogadott továbbképzési rendszer most új mérföldkőhöz érkezett, az elmúlt hónapok és a továbbképzéseken résztvevő szakmagyakorlók tapasztalatai alapján a Továbbképzési Szabályzat az alábbiak szerint módosul:

  • Minden olyan szakmagyakorló, aki 2014. évben teljesítendő szakmai továbbképzési kötelezettséggel rendelkezik, ezt a kötelezettségét 2015. március 31-ig teljesítheti.
  • 2015-től egységesek lesznek a szakmai továbbképzési díjak. A területi kamaráknak figyelembe kell venniük a Küldöttgyűlés által meghatározott 7 500 Ft-os díjalapot (áfa nélkül), amelytől csak bizonyos mértékben térhetnek el. Ehhez kapcsolódik továbbá, hogy a területi kamara nem állapíthat meg eltérő részvételi díjat attól függően, hogy a szakmai továbbképzésen résztvevő melyik területi kamara tagja.
  • Egységesebbé válik a képzési kötelezettség is: a jövőben főszabály szerint minden mérnöknek évente csak egy továbbképzésen kell részt vennie, függetlenül a szakmagyakorlási jogosultságaitól. Fontos szabály viszont, hogy amennyiben a szakmagyakorló több szakmagyakorlási szakterületen vagy részszakterületen rendelkezik jogosultsággal, úgy öt év alatt valamennyi jogosultságának megfelelő továbbképzést legalább egyszer kell teljesítenie

 

A részleteket az alábbiakban foglaltuk össze:

A továbbképzési kötelezettség teljesítési határidejének meghosszabbítása 2015. március 31-ig

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az új alapokra helyezett kamarai továbbképzési rendszer minél eredményesebb bevezetése céljából – tekintettel a rendszer év közbeni indulására – a szakmagyakorlók érdekében átmeneti szabályként a továbbképzési kötelezettség teljesítése határidejének meghosszabbítását kezdeményezi. 

A tapasztalatok szerint feltöltésre került a továbbképzési naptár. Folynak a továbbképzések, de az évközben indulásra tekintettel még nem állapítható meg, hogy a hányan fognak a kötelezettek közül a meghirdetett alkalmakon részt venni. 

A javaslat értelmében minden olyan szakmagyakorló, akinek szakmai továbbképzési kötelezettsége 2014. december 31. napjával bezárólag jár le, továbbképzési kötelezettségét 2015. március 31-ig teljesítheti. A javaslat csupán az első továbbképzési évre vonatkozik, az érintettek további évekre eső továbbképzési kötelezettségeinek határideje nem változik.   

 

A szakmai továbbképzések egységes díjazása

Az MMK továbbképzési szabályzatának értelmében a szakmai továbbképzések díjának meghatározása a területi kamarák hatásköre. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban igény mutatkozik a megyei kamarák részére eltérítési lehetőség biztosítása mellett a szakmai továbbképzések díjának egységes meghatározására.  

A javaslat értelmében a szakmai továbbképzések 2015. évi díjának meghatározása a területi kamarák hatásköre marad, ugyanakkor a díj meghatározásához a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése által meghatározott díj alapot kell figyelembe venniük, ami 7 500.- Ft áfa nélkül. A megadott – áfa nélküli – díjtól a szervező megyei kamarák felfelé minimum 1/3- dal, lefelé korlátlanul eltérhetnek. A 2015. évi díj meghatározása minden a 2015-ös évben megvalósuló szakmai továbbképzésre vonatkozik. 

A javaslatot indokolja továbbá, hogy a törzsanyagok témái, a továbbképzések előírt felépítése és szervezése is országosan egységes. A díj vonatkozásában tett egységesítési javaslat ugyanakkor a területi különbségekből eredő eltérő díj meghatározásnak teret enged.   

 

A szakmai továbbképzésen résztvevők számára nem állapítható meg eltérő részvételi díj  

Több visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a területi kamarák a saját tagjai és a más megyéhez tartozó tagok számára a szakmai továbbképzések díját eltérően állapították meg. Tekintettel arra, hogy a Küldöttgyűlés a Továbbképzési Szabályzat elfogadásával támogatta a szakmai továbbképzések regionális megrendezésének a lehetőségét, továbbá figyelembe véve a tagság azon igényét, hogy a díjak országosan egységes elvek mentén kerüljenek meghatározásra, szükségessé vált annak szabályként történő megfogalmazása, hogy a szakmai továbbképzésen résztvevők számára – függetlenül attól, hogy melyik területi kamara tagjai – a szervező területi kamara nem állapíthat meg eltérő részvételi díjat

 

Több jogosultság esetén teljesítendő továbbképzések száma  

A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzata szerint a szakmagyakorló a szakmai továbbképzést fő szabály szerint évente, a jogosultsági szakterületéhez vagy résszakterületéhez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesíti. 

A Szabályzatunk kimondja azt is, hogy több szakmagyakorlási jogosultság esetén a szakmai továbbképzést minden szakterületen vagy részszakterületen teljesíteni kell, kivéve, ha a szakmagyakorlónak ugyanazon szakmai tagozat kompetenciájába tartozó több szakmagyakorlási jogosultsága van. Ebben az esetben a több szakmagyakorlási jogosultság egy szakterületnek számít, így ezen jogosultságok vonatkozásában a szakterületen egy szakmai továbbképzés teljesítendő. 

A fenti két szabályt kiegészíti az MMK Elnökségnek az a javaslata, ami szerint amennyiben a szakmagyakorló több szakmagyakorlási szakterületen vagy részszakterületen rendelkezik jogosultsággal, úgy öt év alatt valamennyi jogosultságának megfelelő továbbképzést legalább egyszer kell teljesítenie. 

Amennyiben valakinek ötnél több szakmagyakorlási jogosultság van, a fenti szabályok figyelembevétele alapján rájuk vonatkozóan mindez azt jelenti, hogy nekik az öt éven belül valamelyik évben 1-nél több szakmai továbbképzést kell teljesíteniük. Nyilvántartásunk szerint szakmagyakorlók túlnyomó többségének 1-3 szakmagyakorlási jogosultsága van. 

Az MMK Elnökség a fenti kiegészítő szabályt a szakmagyakorlók továbbképzési kötelezettségének egyszerűbb teljesíthetősége érdekében javasolja bevezetni. 

A szakmagyakorlók számára a továbbképzési kötelezettségük teljesítésének további könnyítését szolgáló szabály a Továbbképzési Szabályzatunknak az a kitétele, ami szerint a szakmai tagozatok a rokon szakterületek esetében, előzetes megállapodás alapján, a szakmagyakorló más szakmai tagozathoz tartozó szakmai továbbképzését is elfogadhatják.  
 

Kapcsolódó anyagok