Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
febr.
02

Beszámoló az MMK Épületgépészeti Tagozatának Tisztújító üléséről

2015. január 29-é tartotta Tisztújító küldöttgyűlését az MMK Épületgépészeti Tagozata. A nagy érdeklődéssel várt küldöttgyűlésen vendégként részt vett Barsiné Pataky Etelka a MMK elnöke, Kassai Ferenc a MMK alelnöke és egyben a BPMK elnöke, Rónay István a MMK alelnöke, Kun Gábor a MMK Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozatának elnöke, Csohány Kálmán a MÉgKSZ alelnöke, valamint Gyárfás Attila a MÉGSZ ügyvezető elnöke, a Felsőoktatási Intézmények tanszékvezetői és a szaksajtó képviselői.

A vendégek köszöntőikben méltatták az elért eredményeket és példaként állították az ÉgT-t a többi tagozat elé, illetve elismerően szóltak a megvalósult együttműködésekről.

Csohány Kálmán, mint levezető elnök megállapította a Küldöttgyűlés Határozatképességét. (a küldöttek 72 %-a megjelent)
Az elnökség beszámolójában elhangzott – az írásos Beszámolót a Meghívóval együtt minden küldött megkapta - az elmúlt 4 év legnagyobb eredményeinek rövidített összefoglalása:

„a 2011 január 28-án felhatalmazást kapott új elnökség alapgondolata – mely mottónk is lett – az egyéni felelősség és a csoportokban végzett munka volt. Témafelelős természetesen nemcsak a 7 tagú elnökségből kerülhetett ki, hanem bárki vezethetett egy-egy csoportot, akit az elnökség elfogadott. A témafelelős választhatta meg együttműködő partnereit, de egy személyben Ő felelt az eredményes munkáért. Ezzel a módszerrel 100 fő fölé emelkedett a szakterületünkért, a Tagozatért tevékenykedők létszáma.
A 4 év alatt megtartott 29 elnökségi ülésen (melyek időpontját mindenki 2 hónappal korábban ismerte) a tagok 89%-ban részt vettek.
A szakmai munka igazából a szakcsoportokban végezhető. A jobb kapcsolattartás érdekében az országot 4 régióra osztottuk. Budapest és Pest megye (már a létszám következtében is) önálló régió volt, míg a fennmaradó területet 4 részre bontottuk (Keleten és Nyugaton 2-2). A régiókhoz tartozó elnökök saját maguk közül választottak koordinátort, aki azért felelt, hogy képviselőjük felkészülten vegyen részt az elnökségi üléseken. A tagozat elnökségéhez eljutott információkat, valamint az elnökségi ülések meghívóját, napirendjét, illetve jegyzőkönyvét minden területi szakcsoport vezetője saját jogon kapta meg.

ÉP ülés

 

Az e-gepesz.hu honlapunkon minden mérnökünknek lehetősége volt a jogszabályi ütközésekre, ellentmondásokra felhívni a figyelmet, illetve ugyanitt gyűjtöttük a módosítási javaslatokat is. Nagyon hasznosnak bizonyult az ugyanitt elérhető „Eseménynaptár” is, mely használatával elkerülhetők a szakmai rendezvények ütközései.

Tagozatunkban már 4 Szakosztály működik. Elsőként a Kivitelezői Szakosztály kezdte meg tevékenységét, majd sokat segítettek a Fürdő- és Uszodatechnikai létesítmények szakosztály megalakításában, melynek már 2 jól használható segédlete készült el. Az Épületenergetikai Szakosztályunkat másik 3 tagozattal közösen alapítottuk (Elektrotechnikai-, Energetikai- és Építés Tagozatokkal). Ma már 130 fő feletti tagsággal büszkélkedhetnek. Az „apukák fiaira” épített Ifjúsági Szakosztályunk a legfiatalabb, viszont nagyon aktívak. Tervező- és Szakértő tagjaink tervező gyermekei jelentik az „erős magot”. Már több épületlátogatást és szakmai előadást szerveztek. Az épületgépész olimpikonjainkkal rendezett beszélgetésen pedig választ kaptak kérdéseikre.

Az „Energetikai Rendszerterv”, mint fogalom is egyre ismertebb a szakemberek között. Ez lehet a biztosíték, hogy az átgondolt tervezői elképzeléseket ne lehessen elrontani önző egyéni érdekek miatt.

A közmű szolgáltató vállalatok vezetőivel kezdeményezett probléma tisztázó- és megoldó megbeszélések, majd az ezeket követő rendezvények méltán voltak népszerűek.

A felsőfokú oktatás megújítása érdekében közvélemény kutatás és sok-sok konzultáció után elkészült tanulmányunk megmozgatta szakterületünket. Belátható időn belül már a megvalósítás is elérhető közelségbe kerül!
Nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatot alakítottunk ki a legtöbb szövetséggel, oktatási intézménnyel, illetve társzervezettel, Az Épületgépészek Napja ünnepet már évek óta közösen szervezzük a MÉgKSZ-vel. Az erre a rendezvényre időzített Mérnök Újság Épületgépészeti mellékleteinek is jó a visszhangja.”

A Beszámoló végén az áthúzódó feladatok szerepeltek csokorba kötve, melyek:

  • a HOAI rendszer bevezetése
  • részvétel az ÉMI-MMK konzorcium munkájában
  • Településenergetikai Szakosztály alapításának szorgalmazása az Energetikai Tagozaton belül
  • szakterületünk társadalmi elismertségének növelése


A rendkívül aktív vita keretében további feladatok fogalmazódtak meg:

  • a tervellenőrzés megvalósítása, pl.: belső terv tanács működtetésével
  • Energetikai szemlélet kell az energiapocsékolás elkerülésére
  • A felújítások, korszerűsítések átgondoltan történjenek, alakítsunk ki „Komfort skálát” melyhez köthetők a szükséges beavatkozások.
Nagy Gyula

 


A Tagozat gazdasági helyzetéről elhangzott, hogy 4 éve 2,1 MFt-al vette át az Elnökség a stafétát, míg ma 5,5 MFt van a bankszámlánkon.
A vitában megszólalók megköszönték a leköszönő elnökség munkáját. Kiemelték, hogy ilyen sikeresen és gördülékenyen még nem folyt munka a Tagozatban. Ezt követően a legtöbb hozzászóló már a jövő feladatait részletezte.
Az Elnökség és a Minősítő bizottság beszámolóját a jelenlévő küldöttek egyhangúan elfogadták.
A jelölőbizottság elnöke kivetített életrajzokkal mutatta be a Jelölteket, a helyszíni jelölés lehetőségével senki sem élt.
A titkos szavazás után a 9 tagú új elnökség, a szavazatok sorrendjében:

Elnök:     Nagy Gyula

Elnökségi tagok:     Gyurkovics Zoltán, Cservenyák Gábor, Dr. Barna Lajos, Lantos András, Dr. Kalmár Ferenc, Virág Zoltán, Temesvári László és Takács Gyula

A Tagozati Szakértői Testület tagjai lettek, ABC-ben:    Bokor András, Dr. Emhő László, Halász Györgyné Dr., Dr. Magyar Zoltán, és Dr. Szánthó Zoltán

A szavazatok összeszámolásának idején Dr. Csoknyai Tamás előadása hangzott el az „Épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzésének tapasztalatai és a legfrissebb jogszabályi változások” címmel.

Sikeres munkát kívánunk az új Elnökségnek!