okt.
16

Fejlesztési javaslatokról döntött a Kormány

A Kormány 1749/2015. (X. 15.) Korm. határozata a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez
a) 2016. évben szükséges 8219,0 millió forint,
b) 2017. évben szükséges 5749,0 millió forint
forrásnak a XI. Miniszterelnökség fejezetben történő biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárást
megkezdje és annak eredményeképpen a vállalkozási szerződést – a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezet, 1. Miniszterelnökség cím kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás
összege a 2016. és 2017. években nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


A Kormány 1750/2015. (X. 15.) Korm. határozata a Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatokhoz szükséges források biztosításáról

A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatokhoz
a) 2016. évben szükséges 2392, 0 millió forint,
b) 2017. évben szükséges 2668,0 millió forint
forrásnak a XI. Miniszterelnökség fejezetben történő biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy a Miniszterelnökség az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzési eljárást
megkezdje és annak eredményeképpen a vállalkozási szerződést – a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezet, 1. Miniszterelnökség cím kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a kötelezettségvállalás
összege a 2016. és 2017. években nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott összeget.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök