febr.
11

Felhívás a 2016. évi kamara kitüntetésekre történő javaslattételre

A Magyar Mérnöki Kamara által alapított elismeréseket egy részét minden évben a rendes Küldöttgyűlésen adjuk át. Az eljárási szabályok az MMK honlapján érhetők el, de a hozzáférés egyszerűsítése érdekében a felhívásba is beleillesztettük a legfontosabb jelölési elveket. A jelölés érvényessége miatt fontos az abban foglaltak betartása. További segítségként ebben az évben is mellékeltünk jelölő lapot, amely a javaslatok összehasonlítását is jobban lehetővé teszi a bírálat során.

Az egyes kitüntetéseknél ügyrendünk a javaslattevők körét is behatárolja. A legszélesebb a Zielinszki Díj esetében ahol minden aktív tag jogosult a jelölésre.

ZIELINSZKI SZILÁRD DÍJ
Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinszki Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat.

A javaslatokat az MMK titkárságára kell eljuttatni levélben vagy e-mailen az éves küldöttgyűlés előtt legalább 2 hónappal (általában március elejéig). A beérkezett javaslatok közül az MMK elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által helyette felkért tisztségviselő – választja meg a szavazatok erősorrendjében a díjazásban részesülőket, és dönt a díj összegéről. A kitüntetés – amely oklevéllel és pénzjutalommal jár – évente a Küldöttgyűlésen adják át.
A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címen: http://mmk.hu/kamarai/dijazottak

ZIELINSZKI SZILÁRD DÍJ jelölőlap

 

TISZTELETBELI TAG
Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon magyar és külföldi állampolgárságú, nem MMK tagok részére, akik a kiemelkedő mérnöki illetve közéleti munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedő mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és magas szintű részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

A Tiszteletbeli Tag címet javasolhatják a Területi Kamara és a Szakmai Tagozat elnökségei. A Tiszteletbeli Tagság odaítéléséről az MMK elnöksége dönt. E cím elnyerője erre a célra alapított Oklevelet kap, amelyet lehetőleg az MMK éves Küldöttgyűlésén, ünnepélyes keretek között adják át.

Kérjük, hogy a Zielinski Szilárd díj, és a Tiszteletbeli Tag cím, jelölés”-eiket a cím megítélésére irányuló javaslatokat, a mellékelt jelölőlapon indoklással legkésőbb 2014. március 21. 16 óráig elektronikus úton küldjék meg a z MMK Főtitkárságának, ronay.istvan@mmk.hu és a szollossy.gabor@mmk.hu címre. A kitüntető díjra indokolással ellátott javaslatot tevők jogosultságára az egyes kitüntetés feltételeinek ismertetésénél, illetve a javaslattevő lapon lehet eligazítást találni.
Várjuk javaslataikat!

TISZTELETBELI TAG jelölőlap

 

Szívélyes üdvözlettel:

Barsiné Pataky Etelka