aug.
24

Részvételi felhívás - Keretmegállapodás forgalomtechnikai tervek készítésére

A Fővárosi Vízműket vízi közmű fejlesztéseihez kapcsolódóan forgalomtechnikai tervek készítésére keres partnereket. Jelen eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő 24 hónapos határozott időtartamra keretmegállapodást köt forgalomtechnikai tervek készítésére. Az elkészítendő tervek száma kb. 40 db/év.

Ajánlatkérő a keretmegállapodást valamennyi, az alkalmasság feltételeinek megfelelő jelentkezővel megköti.
A keretmegállapodás alapján az egyes adott munkák megvalósítására verseny újraindítás eredményeként választja ki azt az ajánlattevőt, akivel az adott munkára vonatkozó egyedi vállalkozási szerződést megköti.

A verseny újranyitása során Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban ismerteti a konkrét feladat elvégzéséhez szükséges információkat, az ajánlattételi határidőt, a benyújtás címét, a felbontás helyét, az ajánlattételhez szükséges iratmintákat, az ajánlati kötöttség időtartamát, az értékelési szempontokat és módszereket.

A verseny újraindítás alkalmával Ajánlatkérő előreláthatólag az ajánlati árat, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó vállalási határidőt értékeli. Az értékelési szempontok súlyozása az egyes versenyek újraindítása során eltérhet, tekintettel adott feladatnál azok fontosságára. A tényleges és pontos feltételeket a konkrét eljárások fogják tartalmazni.
Ajánlatkérő a versenyeljárást saját nevében folytatja le.

 

A részvételi jelentkezések személyes benyújtására a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27., VII. emelet 702 számú iroda) címen munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-14.00 óráig, illetve az részvételi határidő napján 9.00 órától az részvételi határidő lejártáig van lehetőség. A részvételi jelentkezés átvételéről Ajánlatkérő jelen levő képviselője átadás-átvételi elismervényt ad.
 

További információk az alábbi dokumentumban olvashatóak.