febr.
09

Rendkívüli küldöttgyűlést tartott a Mérnöki Kamara

Rendkívüli küldöttgyűlést tartott január 31-én országos szakmai önkormányzatunk, amelyen a megyei kamarák és a szakmai tagozatok 284 szavazati joggal rendelkező küldöttjéből 149-en vettek részt. Az országos küldöttértekezlet módosította az Alapszabályt és az éves nyilvántartási díj mértékét.

A határozatképesség megállapítása, a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása és a döntéshozó fórum napirendjének elfogadása után, Szőllőssy Gábor ismertette röviden az alapszabály-módosítás szükségességét. Az országos kamara alapszabálya rögzíti a megüresedő tisztségviselői és bizottsági tagi posztokra történő jelölés időtartamaira vonatkozó szabályokat. E rendelkezés első mondtata szerint a jelölőbizottság írásban, legalább két hónapos határidő kitűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a tisztújító küldöttgyűlés előtt legalább öt hónappal. E szabályozás akkor alkalmazható zökkenőmentesen – hangsúlyozta Szőllőssy Gábor –, ha tisztség megüresedése kiszámítható módon (a megbizatás időtartamának lejártával) történik. A megszűnés többi módja azonban nem kiszámítható, így előfordulhat, hogy a megszűnés olyan időpontban történik, amikor a rendelkezés a küldöttgyűlés kitűzött időpontjára tekintettel már nem alkalmazható. Ez a helyzet állt elő, amikor az MMK Felügyelőbizottsága egyik tagjának megbizatása a tag elhunytával szűnt meg. A kamarai törvény rendelkezései az országos kamara esetében nem teszik lehetővé pótküldöttek állítását, ezért annak érdekében, hogy a küldöttgyűlés teljesíthesse törvényi és alapszabályban rögzített kötelezettségét, indokolt a jelöltállítási időszak meghatározására vonatkozó szabály módosítása. Ennek lényege, hogy amennyiben a tisztségviselő, bizottsági tag megbízatása nem a megbízatás időtartamának lejárta következtében szűnt meg, a választási jelölőbizottság írásban, 30 napos határidő tűzése mellett jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a küldöttgyűlés előtt legalább 60 nappal. Az előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatot a küldöttek egyetlen ellenszavazat mellett elfogadták.

küldöttgyűlés0131

 

Második napirendi pontként tárgyalta a hivatásrendi kamara legfőbb döntéshozó plénuma az éves nyilvántartási díj módosítását. A változtatás okairól Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök adott összegző magyarázatot. Mint elmondta: az építész kamara elnöke még novemberben levélben tájékoztatta kamaránkat, hogy januárban rendkívüli küldöttgyűlés megtartásával kezdeményezik a tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak 9500 forintos éves díjának emelését, indokként pedig az elektronikus ügyintézés növekvő terheit, illetve a tagok és a nyilvántartottak közötti arányosabb teherviselés megteremtését jelölték meg. A MÉK január 30-i küldöttgyűlése végül a nyilvántartási díj mértékét a mindenkori tagdíj 30 százalékában állapította meg, ami 15 ezer forintnak felel meg. Kamaránk elnöksége a november végi választmányi ülésen konzultációra bocsátotta a kérdést azzal a véleménnyel, hogy a szakmagyakorlók azonos körét hasonló szolgáltatásokért kirívóan eltérő ellenérték ne terhelje. A területi mérnöki kamarák elnökei akkor egyhangúlag megerősítették: a 9500 forintban megállapított nyilvántartási díj megemelése a korábban nem várt, megnövekedett adminisztrációs és ügyintézési költségek miatt szükséges és indokolható.

A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök által fizetendő éves díj mértékét három változatban terjesztette az MMK Elnöksége a küldöttek elé: emelés nélkül, azaz továbbra is 9500 forinttal számolva, 12.500 forintban, illetve 14.000 forintban megállapítva a díj összegét. A küldöttek hosszabb vitát követően – melyben pró és kontra is hangzottak el hozzászólások a díjemelést támogatva, illetve ellenezve – végül a harmadik változat mellett tették le voksukat. E szerint a küldöttgyűlés a kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak éves díját 2015. február 1-től kezdődően 14.000 forintban állapítja meg.

küldöttgyűlés0131

 

A nyilvántartási díj emelése esetén azonban – az aránytalanságok elkerülése érdekében – szükség van a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal rendelkezők tagdíjának rendezésére is. Az MMK Elnöksége ennek megfelelően kétféle javaslattal élt a küldöttgyűlés felé: az „A” változat a díjrendezés mellett a kamarai tagsághoz kötött és nem kötött jogosultságok közötti különbségtétel megszűntetésével a tagdíjrendszer egyszerűsítését is javasolta, míg a „B” verzió a tagdíjrendszer jelenlegi keretei között maradva rendezné a problémát.

A rövid hozzászólásokat követően a küldöttek az utóbbi változat mellett foglaltak állást, és 7 ellenszavazat, valamint 12 tartózkodás mellett döntöttek a Magyar Mérnöki Kamara új, február 1-től érvényes díjtáblázatáról (lásd táblázatunkat).

  

 

Kamarai díjtáblázat 2015

a 2015. január 31-i Küldöttgyűlési határozatokkal egybeszerkesztett változat

hatályos: 2015. február 1-től

 

Tagdíjak

 

Megnevezés

Éves díj

(Ft)

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja

37 500,–

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tiszteletbeli, örökös, és 70 év feletti tagok tagdíja

25 000,–

Kamarai tagsághoz kötött jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja, GYES/GYED igénybevétele esetén

22 000,–

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal rendelkező tag tagdíja

18 500,–

Jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja

12 500,–

Jogosultsággal nem rendelkező tiszteletbeli, örökös, és 70 év feletti tagok tagdíja

0,–

Gyakornokok tagdíja

5 000,–

  

Nyilvántartási díjak


Megnevezés

Éves díj

(Ft)

Tervező-szakértő technikusok nyilvántartási díja

18 500,–

Kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak díja

14 000,–

Vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja

0,–

 

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak

 

Megnevezés

Díj

(Ft)

tanúsítvány kérelem díja

15 000,–

meglévő vezető tervező szakmai cím

0,–

új vezető tervező szakmai cím

30 000,–

tervező gyakornok szakmai cím

0,–

tervező műszaki ellenőr szakmai cím

20 000,–

tervező műszaki ellenőr szakmai cím további címenként

10 000,–

beruházási tanácsadó szakmai cím

20 000,–

különösen gyakorlott szakmai cím

50 000,–

különösen gyakorlott szakmai cím további címenként

30 000,–

műemlék területén különösen gyakorlott szakmai cím

30 000,–

etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése

30 000,–

etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja

30 000,–