ápr.
07

Klímapolitika konzultáció

Az Európai Tanács (EiT) által 2014. októberében elfogadott tanácsi következtetések alapján a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret egyes kiemelt elemei  a nem-ETS ágazatokra (közlekedés, mezőgazdaság, földhasználat, hulladék, épületek, erdészet) és a földhasználati (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) szektorra vonatkozó új jogszabályi javaslatok kidolgozása.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ezen jogalkotási folyamat előkészítő lépéseként az Európai Bizottság az alábbi, két nyilvános konzultációt indította el 2015. március 25-én;

(1)    „Konzultáció az Erőfeszítés-megosztási Határozatra (ESD) vonatkozó új jogszabályi javaslatról az Európai Uniós üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentési vállalásának teljesítése érdekében a 2030-as távlatban Ez a konzultáció az állampolgárokat, az érintett szereplőket valamint azokat a szakértőket célozza, akik a jelenleg hatályos ESD alapján részt vesznek a nemzeti ÜHG mitigációban, amely az épületeket, a közlekedési, hulladék és szolgáltatási szektorokat fedi le.”

(2)    „Konzultáció a mezőgazdasági és a LULUCF szektorból származó üvegházhatású gáz kibocsátások kezeléséről a 2030-as klíma és energia keret kontextusában-  a mezőgazdasági, erdészeti és egyéb földhasználati szektoroknak a 2030-as EU-s klíma- és energia keretbe történő bevonásáról. Ez a konzultáció az állampolgárokat, az érintett szereplőket valamint azokat a szakértőket célozza, akik a LULUCF szektorban dolgoznak.”

Mindkét konzultáció esetében 2015. június 17-ig lehet a kérdőívekre válaszokat küldeni.

Az online konzultációkkal kapcsolatos további információk elérhetőek a Bizottság honlapján.

Javasoljuk , hogy a megadott határidőig véleményüket, válaszaikat közvetlenül küldjék meg az Európai Bizottság részére, ugyanakkor azokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya is szívesen fogadja a magyar álláspont kialakítása és a magyar érdekek hatékony képviselete érdekében, az alábbi elérhetőségen: klimapolitika@nfm.gov.hu