ápr.
01

Dr. Kozáry István (1926 - 2014)

A Műegyetemet 1954-ben végezte el általános mérnökként, majd 1963-ban a gazdasági mérnöki szakon is. 1964-ben műszaki doktorátust szerzett. 1954-től előbb a Város- és Községgazdálkodási Minisztériumban, majd a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumban dolgozott mérnökként. 1962-től budapesti közúti igazgató volt, majd 1964-től országos közúti főigazgató, 1967-től a KPM-ben a közúti főosztály vezetője. 1970-től nyugdíjba vonulásáig, 1989 végéig az UVATERV műszaki igazgatójaként dolgozott. A közúthálózat fejlesztéséért, a korszerű útfenntartó szerveztek és módszerek kialakításáért, a hazai gyorsforgalmi (autópálya) és a budapesti metró hálózat kialakításáért rendkívül sokat tett. Az UVATERV műszaki igazgatójaként a közlekedés valamennyi ágazatára kiterjedő kutató, fejlesztő, tervező és ellenőrző munkát irányította és felügyelte.

Nyugdíjasként is aktív volt. A Hétpont Kft. ügyvezető igazgatója, majd műszaki igazgatója, a Közlekedéstudományi Egyesület Senior Bizottságának tagja. Társszerzője volt két szolgálati szabadalomnak („Közúti védőkorlát szerkezet” és „Áthidaló szerkezet előre gyártott vasbeton elemekből”). Előadásokat tartott Nemzetközi Útügyi Világkongresszusokon Londonban, Tokióban, Prágában, Münchenben, Elefántcsontparton és Nairobiban, valamint metró témakörben többek között Spanyolországban, Peruban és Líbiában. A Közlekedéstudományi Egyesület több szaklapjának volt sok éven át szerkesztőbizottsági tagja. Az UVATERV Műszaki Közlemények Szerkesztő Bizottságának 17 éven át elnöke. Ő maga is rendszeresen publikált különböző szaklapokban. Évtizedeken át tagja volt a BME Útépítési Tanszék és a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola államvizsga bizottságainak. Lektora volt több egyetemi és főiskolai jegyzetnek. Szigorló gazdasági mérnökök diplomatervének bírálatát is végezte rendszeresen. Számos állami és szakmai kitüntetés birtokosa. Az Eötvös Loránd díjára volt a legbüszkébb, de emellett elnyerte többek között a Finn Fehér Rózsa Lovagrendet, a Magyar Köztársaság Csillagrendjét, a Jáky József Emlékérmet, a Széchenyi István Emlékplakettet és a KTE Örökös Tagja kitüntetést.