márc.
26

Közlekedési Tagozat: tisztségviselő választás előtt

2014-ben az elmúlt négyéves ciklust lezáró és új tisztségviselőket választó küldöttgyűlésre kerül sor. A küldöttgyűlés feladata a szakma helyzete, feladatai, kihívásai függvényében a tagozat, illetve az elnökség és minősítő bizottság munkájának értékelése, illetve az elkövetkező négy évre az új tisztségviselők megválasztása. A választás teljes körűen kiterjed az elnök, az elnökség tagjai, valamint a tagozatnak az országos küldöttgyűlésbe választott küldöttei, továbbá a Csány László Díj Kuratóriuma megválasztására.

A tisztségviselői választást választási bizottság készíti elő.A választási bizottság tagjai, illetve a tagok elérhetősége az alábbi:

Hajnal János elnök, hajnal-szecsodi@t-online.hu, hajnal.janos@fejer.kozut.hu.

A választási bizottság tagjai: dr. Csorja Zsuzsanna trans@hu.inter.net,

Vörös József voros.jozsef@preflexkft.hu,

Felméri Béla felmeri.bela@kkk.gov.hu,

Hegyi Zoltán hegyi@utiber.hu,

Szabó István hrmodell@gmail.com,

Kiss Károly Kiss.Karoly@fomterv.hu

A választási bizottság ezennel felkéri a tagozat tagságát a jelölésre, a jelölt nevének, elérhetőségének, a jelölést alátámasztó tevékenységének és a javasolt tisztségnek megnevezésével, legfeljebb 15 géppel írt sorban. Konzultáció céljából meg lehet keresni bármely választási bizottsági tagot a megadott elérhetőségen keresztül. Jelölés elektronikus úton tehető az mmk.kozlekedési.tagozat@fomterv.hu címen, vagy szükség esetén postai úton [1276 Bp. Pf. 104. (Főmterv Zrt.)] április 30-ig.

Jelölő és a jelölt csak a tagozat tagja lehet. A jelöltekről a választási bizottság jelölőlistát állít össze, amely a küldöttgyűlésen a titkos szavazás alapját képezi. A jelölteknek a jelölést szóban vagy előzetesen írásban el kell fogadnia. Cél a többes jelölés valamennyi tisztségben. Elsősorban olyan aktív tagtársak jelölését kérjük, akik a kamarai tagság által felvetett legnagyobb gondok megoldását és az MMK által delegált feladatok elvégzését tiszteletdíj nélkül vállalják.