szept.
20

Közlemény az egyszerű bejelentéssel építhető lakóépületek tervezéséhez kapcsolódó kötelező felelősségbiztosításról

A Magyar Mérnöki Kamara véleményezte az egyszerű bejelentéssel építhető – azaz az un. 300 négyzetméter alatti - lakóépületekhez kapcsolódó kötelező felelősségbiztosításról szóló kormányrendelet tervezetét.

Ennek során kamaránk alapvető célja volt, hogy
•    a kötelező biztosítás ne kapcsolódjon általánosságban a szakmagyakorláshoz,
•    a kötelezettség ne eredményezze a már létező biztosítási szerződések lecserélését,
•    a szabályozás rendezze a szakági tervezők helyzetét a biztosítási jogviszonyon belül, akár alvállalkozó, akár az építtetővel közvetlenül szerződő fél esetében,
•    a kötelezettség ne zárja ki a biztosítási díj tervezői díjba való beépíthetőségét.
 

A kamara elérte, hogy a szabályozás tervezete e körben tett javaslatainkat figyelembe vette. Ennek eredményeként – a tervezet szerint - a szakági tervező csak akkor lesz köteles felelősségbiztosítást kötni, ha közvetlenül szerződik az építtetővel, egyébként az építész tervező által kötendő, kötelező felelősségbiztosítás kiterjed rá, mint alvállalkozóra. Amennyiben a tervező megfelelő hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, az ilyen szerződés önálló biztosítási kötelezettség esetén is elegendő.
 

Természetesen a gyakorlatban jelentősége lesz annak is, hogy a tervező mérnökök milyen biztosítási szerződésekkel találkozhatnak majd. Ezért a tervezet véglegeződése és a jogszabály megjelenése alapján kamaránk – a megfelelő szakmai támogatást igénybe véve – megkeresi a biztosítókat annak érdekében, hogy a biztosítási szerződések kialakítása (pl. tartalmának meghatározása) is tagjaink érdekeinek figyelembe vételével történjen.  


Budapest, 2016. szeptember 19.