Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
ápr.
29

A Közúti Szakemberekért Alapítvány idén 15 éves

A közúti szakmában ez az egyetlen olyan alapítvány, amely közhasznú, valamint tevékenységével a közúti szakma teljes keresztmetszetét lefedi (kutatók, egyetemi oktatók, tervezők, közútkezelők, kivitelezők, állami alkalmazottak stb.). Az elismerések átadása nyilvános, ünnepélyes keretek között történt és történik (szakmai rendezvényeken, konferenciákon).

Az alapítás 1999-ben történt ünnepélyes keretek között a Közlekedési Múzeum közúti jármű gyűjteményének nagytermében, ahol a szakmát több mit 150 szakember képviselte. Az alapításkor két cél teljesítését tűzte ki az alapító: •a közúti szakmáért egész életünk során sokat tett, példaképül állítható – 70 év fölötti – szakemberek életútjának elismerését „Életmű-díj”-jal, valamint •a 35 évnél fiatalabb szakemberek fejlődését, haladását segítő célok (tudományos kutatás, tanulmányok készítése stb.) és személyükhöz kötődő egyéni teljesítményük elismerését „Az év fiatal mérnöke” kitüntető cím adományozásával. Mindkét elismeréssel pénzbeli támogatás is jár, az Alapítvány pénzügyi lehetőségének függvényében.

Az Alapítványt a Bíróság 2000-ben közhasznúvá minősítette. A közúti szakmában ez az egyetlen olyan alapítvány, amely közhasznú, valamint tevékenységével a közúti szakma teljes keresztmetszetét lefedi (kutatók, egyetemi oktatók, tervezők, közútkezelők, kivitelezők, állami alkalmazottak stb.). Az elismerések (díszoklevél és pénz) átadása nyilvános, ünnepélyes keretek között történt és történik (szakmai rendezvényeken, konferenciákon). Az Alapítványt vállalkozások, társaságok, intézmények és magán-emberek támogatták. Eddig 95 társaság és 76 magánszemély adományozott 2.000 és 1.000.000 Ft közötti egyszeres összegeket. A 15 év alatt több mint 40 millió forint összértékű támogatás érkezett a magánszemélyek 1%-os adójának odaítélésével együtt.

Az Alapítvány működés során azt a célt is teljesítette, hogy csak a díjakra fordított a bevételeiből, az egyéb dologi kiadásokat eddig az alapító fedezte. Az Alapítvány kuratóriuma 8 főből áll: elnök, titkár és 6 fő tag, köztük az alapító is. A kuratórium összetétele is tükrözi a közúti szakma teljes lefedettségét. A tagok között mindig van tervező, kutató, oktató, kivitelező és közútkezelő. A kuratórium tagjai semmilyen anyagi szolgáltatást nem élveznek, díjat, költségtérítést nem kapnak. Az Alapítvány működése átlátható, valamennyi bevétel, kiadás, valamint a támogatók és az elismertek nevei is láthatók az Alapítvány honlapján: www.kozutialapitvny.hu. A jelenlegi hazai gazdasági állapotok, a közöny, valamint az alapítványokkal szembeni bizalmatlanság sajnos az Alapítványunk működési bevételeiben is tükröződnek. Az évenkénti korábbi 3-4 millió forintos bevétel az utóbbi négy évben nem érte el az évenkénti 1 millió forintot sem. Az utolsó négy évben a bevételünk nem egészen 2,5 millió forint volt. Ezt az összeget egészítette ki a bankban lekötött mindenkori tőke kamata. Hátrányosan érinti az Alapítványt a 2011. évi CLXXV sz. törvény is, amely a közhasznúság feltételeiben előírja az évenkénti legalább 1 millió forint bevételt. A törvény ezévi hatályba lépésével tehát sajnos megszűnhet az Alapítványunk közhasznúvá minősítése, amennyiben a továbbiakban sem érjük el az évi 1 millió forint bevételt.

Az Alapítvány működése során 92 fő közismert és 70 év feletti, munkájával elismerést kivívott szakembert részesített Életmű-díjjal és a vele járó pénzügyi támogatásban (kezdetben 300 ezer forint, az utóbbi években 400 ezer forint jár vele). A díjazottak a szakma különböző részterület szerinti megosztása az alábbiak szerint alakult eddig. SzakterületekFő tervezők:12 kivitelezők:22 közútkezelők:24 egyetemi oktatók, kutatók:18 beruházók, lebonyolítók:5 állami hatósági alkalmazottak:15 Összesen:92 fő A 35 évnél fiatalabb mérnökök közül eddig 47-en részesültek támogatásban, illetve kapták meg „Az év fiatal mérnöke” elismerést (mely díjjal 150 ezer forint jár). Ha a szakmánk közvéleménye és a gazdasági élet szereplőinek hozzáállása nem változik hamarosan, vagy az állami, társadalmi közeg változatlan marad, akkor várható, hogy az Alapítványnak 2-3 év múlva be kell fejeznie működését. Nem vetne jó fényt erre a közúti motorizációval lépést tartó, a közvélemény által kitüntetett figyelemben részesített, a nemzetközi összehasonlításban még mindig versenyképes szakmában, ha az egyetlen olyan közhasznú Alapítványnak a működése szűnne meg, amely európai kitekintésben is példaértékű. Hazánkban pedig hiányt pótol az Alapítvány, amely politikamentesen és csak az elért szakmai eredmények személyes elismerésén munkálkodott, pótolva és kiegészítve az elmúlt 2-3 évtizedben elmaradt szélesebb körű szakmai elismeréseket. Segélykiáltással fordulunk tehát a szakmai közvéleményhez: ne hagyják elveszni azt az értéket, amely eddig civil kezdeményezéssel eddig sikeresen működött. Ezúton kérjük minden Kollegánkat, hogy - az Alapítvány céljával és működésével való egyetértése esetén - anyagi támogatásával járuljon hozzá tevékenységünk folytatásához, valamint erre munkatársait is beszélje rá.

Pallai Tíbor, elnök

dr. Rósa Dezső titkár

dr. Törőcsik Frigyes alapító