máj.
28

Küldöttgyűlést tartott a Magyar Mérnöki Kamara

A Magyar Mérnöki Kamara május 24-i éves küldöttgyűlésén – a legnagyobb hazai mérnökképző intézmény, a BME dísztermében – a területi kamarák és a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező 174 küldöttje vett részt. Szakmai önkormányzatunk küldöttei elfogadták a testületi beszámolókat, a szervezet költségvetését és új szabályzatait.

A kamarai nagyrendezvény első, protokolláris felvonásában kitüntetések átadására került sor. Elsőként a kamara első elnökéről elnevezett, s a kiemelkedő színvonalú köztestületi munka elismerésére alapított Zielinski Szilárd-díjakat nyújtotta át Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök, illetve az országos szervezet négy alelnöke (Holló Csaba, Kassai Ferenc, Kovács István, Rónay István) hat kollégánknak: dr. Benda Zoltán okl. vegyészmérnöknek, Ivicsics Ferenc okl. mérnöknek, Kun Gábor okl. villamosmérnöknek, Szomolányi Tiborné villamosmérnöknek, Zöldi Mariann okl. bánya- és geotechnikai mérnöknek, és Véha Antal okl. mezőgazdasági gépészmérnöknek. A tiszteletbeli tagságot igazoló oklevelet idén öten vehették át: dr. Földesi Péter, okl. közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem rektora, dr. Horváth Sándor, okl. gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, prof. dr. Lakatos István, okl. vegyészmérnök, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának elnöke, dr. Nyitrai Dániel, okl. kohómérnök, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Miskolci Területi Koordinációs Szervezetének elnöke és a Vaskohászati Szakosztály elnöke, valamint prof. dr. Szabó Gábor fizikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora.

A mérnöki kamara idén ünnepli újraalapításának huszonötödik évfordulóját, s ez alkalomból az MMK elnöksége „Év mérnöke – Kamarai Aranygyűrű díj" kitüntetést alapított. A kamara emblémájával díszített arany pecsétgyűrűt és a hozzá tartozó díszoklevelet prof. dr. Dulácska Endre Széchenyi-díjas okl. építészmérnök, a BME emeritus professzora vehette át. (A kamara elnöksége által felkért díjkuratórium tagjai: Barsiné Pataky Etelka, dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, Haranghy Csaba, a Magyar Vízipari Klaszter társelnöke, dr. Pap Géza, az Olajterv Csoport elnöke, dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.)

kgy14maj24-1.jpg

 MMK emlékérem elismerést – köztestületünk érdekében végzett több évtizedes áldozatos munkájáért – három kollégánk kapott: Csapó Attila, a Hírközlési és Informatikai Tagozat leköszönt elnöke, Gilyén Elemér, a Környezetvédelmi Tagozat alapító elnöke, és Hamarné Szabó Mária, a Közlekedési Tagozat leköszönő elnök-asszonya.

Az ünnepi pillanatokat követően hivatásrendi önkormányzatunk legmagasabb szintű döntéshozó fóruma – az előre meghirdetett napirend szerint – megkezdte érdemi munkáját. Az elnökség 2013. évi beszámolóját a múlt évi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról – melyet a küldöttek előzetesen írásban is kézhez kaptak, illetve amelynek rezüméje a májusi lapszámban is olvasható volt – Barsiné Pataky Etelka foglalta össze. Sűrű és nehéz esztendőt hagyott maga mögött kamaránk – szögezte le az MMK elnöke –, majd emlékeztetett: a mérnöki szolgáltató tevékenység kereteit új jogszabályok – a többi közt a tavalyi 266-os, ún. szakmagyakorlási kormányrendelet – rögzítik, melyek előkészítésébe sok kamara szakértő kapcsolódott be, másrészt ezen megváltozott feltételek és szabályok szerint el kell készíteni a jogszabályokhoz illeszkedő új kamarai szabályzatokat. Szakmai önkormányzatunk elnöke részletesen beszélt az e-Mérnök rendszer kialakításáról, a fejlesztés jelentőségéről, illetve az informatikai platform elindításáról, majd a kamara működését érintő feladatokról, valamint az országos szervezet szolgáltatói és köztestületi tevékenységéről szólt.

kgy14maj24-2.jpg

 

A küldöttek néhány hozzászólást (Gábor András, Pálinkó Zoltán, Almási József, Harkai Balázs, Barsai János) követően egyhangúlag elfogadták az elnökség beszámolóját. A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának, majd az Etikai-fegyelmi Bizottság 2013. évi beszámolójáról – az előterjesztők Kiss Sándor, illetve Greschik Gyula voltak – rövid vita után elfogadóan szavaztak. A küldöttgyűlés az MMK 2013. évi költségvetési beszámolóját és közhasznúsági jelentését az előterjesztett mérlegbeszámoló szerint fogadta el, majd döntött a 2015. évre vonatkozó kamarai díjak mértékéről.

A küldöttek a Fejér Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezésére részletesebb vitát folytattak a 2015. évi gazdálkodási kérdésekről is, az átalakuló kamarai bevételek okán. Az MMK elnöke jelezte: a szakmai munka finanszírozásának alapjait továbbra is biztosítani kell, a feladat alapú tevékenységnek ez az egyetlen záloga. A vita után a küldöttek a módosító javaslatot elutasítva az MMK elnökségének eredeti javaslata szerint beterjesztett költségvetési tervet fogadták el nagy többséggel. Az elnök megköszönte a küldöttek bölcs döntését és javaslatot tett egy munkacsoport felállítására, amelynek feladata a küldöttek javaslata szerint a tagdíjak és kedvezmények mértékének, valamint a befizetési hajlandóság növelése érdekében tett lépéseknek a felülvizsgálata.

A küldöttek elfogadták a Magyar Mérnöki Kamara Tanúsítási Szabályzatát, az MMK Továbbképzési Szabályzatához, illetve a Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzatához benyújtott módosító indítványt. A küldöttgyűlés végül négy éves időszakra a Magyar Mérnöki Kamara Választási Jelölő Bizottság tagjának megválasztotta Baksai Róbertet, Dezső Zsigmondot, Kocsis Tündét, Kukai Tibort, Kun Gábort, Metzing Ferencet és Schulek Jánost.

kgy14maj24-4.jpg