dec.
11

Stratégiai partnerségi megállapodás a honvédelmi tárcával

Stratégiai partnerségi megállapodást kötött december 11-én a honvédelmi tárca és a Magyar Mérnöki Kamara. A dokumentumot Hende Csaba miniszter és Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök látta el kézjegyével.

Jogszabályi felhatalmazás

A stratégiai partnerség a részvételi törvényben foglaltaknak megfelelően annak érdekében jön létre, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter közvetlenül vonjon be a jogszabály előkészítésébe a jogszabálytervezet tárgykörében az adott tárgykör tekintetében széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő, illetve kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó szervezeteket, intézményeket.

A stratégiai partnerség célja, hogy:

1)a Magyar Mérnöki Kamara szakmai tapasztalataival hozzájáruljon a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos műszaki fejlesztésekhez;

2)a Magyar Mérnöki Kamara megismerje a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos műszaki fejlesztési igényeket, célokat és korszerű szakmai ismereteivel valamint tapasztalataival hozzájáruljon e célok hatékony, költségtakarékos eléréséhez szükséges jogszabályok szakmai megalapozásához.

3)a felek megállapodnak abban, hogy jelen stratégiai megállapodást a kormány megbízatásának megszűnéséig tartó, határozott időtartamra kötik meg és a kormány megbízatásának megszűnésével jelen megállapodás minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

HM aláírás

 

Az együttműködés területei:

a)a honvédelemmel kapcsolatos műszaki fejlesztésekkel összefüggő jogszabályok előkészítése, módosítása;

b)műszaki ismeretek kölcsönös átadása előadások és továbbképzések keretében az alábbi szakterületeken: környezetvédelem, építésügy, épületenergetika, gépészet, geodézia, vízügy, közlekedés, innováció, térképészet, geoinformatika, logisztika.

A véleményezési eljárás fontosabb szabályai

a)A minisztérium köteles – a kapcsolattartó útján – a jelen megállapodásban meghatározott tárgykörökben készült jogszabálytervezetet, annak indokolását, valamint a hatásvizsgálati összefoglalót a kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg stratégiai partner részére megküldeni.

b)A minisztérium – a kapcsolattartón keresztül – értesíti a stratégiai partnert, ha a jelen megállapodásban meghatározott tárgykörökben jogszabály-előkészítés kezdődik.

c)A stratégiai partner jogosult a minisztérium irányába jelezni, hogy milyen tárgykörben látja szükségesnek jogszabály-tervezetek elkészítését és a tervezet minisztériumi elkészítése előtt jogosult azzal kapcsolatos javaslatait előterjeszteni.

d)A stratégiai partner választja ki a véleményezésre megküldött jogszabálytervezetek közül azokat, amelyekkel kapcsolatban a közvetlen egyeztetés keretében véleményt kíván kifejteni.