jún.
30

Mérnökjogi tanfolyam: "Miért fontos a mérnökök számára az új Polgári Törvénykönyv ismerete?"

A Magyar Mérnöki Kamara Tudásközpontja mérnökjogi tanfolyamot hirdet minden mérnök szakmagyakorló számára. A Tanfolyam célja olyan gyakorlati jogi tudás átadása, ami a mérnök számára hasznos, legyen akár vállalkozó, munkáltató, tervező vagy szakértő.

A Tanfolyam különös aktualitását az adja, hogy 2014. március 15-től hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, amelynek egyes fejezeteit minden, szerződés alapján dolgozó mérnök vállalkozónak ismernie kell. A gazdasági társasági jog területén is jelentős változásokat hozott az új Ptk., ezért a Tanfolyam ezeket is ismerteti. Emellett fontos minden mérnök számára az aktuális munkajogi szabályok elsajátítása is.

A tanfolyam ideje és helye:

2014. július 16. 10:00 – 17:00
1094 Budapest, Angyal utca 1-3. I. em.

 

FIGYELEM: A meghirdetett férőhelyek száma betelt!


Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy a képzést változatlan tartalommal 2014 szeptemberében újra meghirdetjük. Amennyiben a tovabbkepzes@mmk.hu címre küldött e-mailben megküldi részünkre az elérhetőségeit, értesíteni fogjuk a részletekről!

 

Az egynapos mérnökjogi tanfolyam az alábbi előadásokat tartalmazza:

1. Szerződéskötés az új Ptk. szabályai szerint

Az előadás tartalma:

 • Az új Ptk. jelentősége mindennapi életünkben
 • Szerződések megkötése és értelmezése
 • Semmisség és megtámadhatóság
 • A szerződés teljesítése
 • Szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés, egyéb esetek)
 • Szerződéses biztosítékok (kötbér és társai)
 • Megbízási és vállalkozási szerződések elkülönítése
 • Vállalkozási szerződés
 • Tervezési szerződés
 • Kivitelezési szerződés
 • Szerzői jogi kitekintés (különös tekintettel a személyhez fűződő jogot alkalmazott mérnökök esetében)

Előadó: Dr. Csiby Andrea Csilla ügyvéd, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda

Szakterületei: társasági jog, ingatlanjog és szerződések joga.

Dr. Csiby Andrea Csilla az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jeles diplomájának megszerzésétől kezdve ügyvédként tevékenykedik. 1995-2000-ig volt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara jogi osztályának vezetője, 2011-2013-ig egy német tulajdonban álló nagy budapesti bevásárlóközpont jogi képviselője volt, 2013-tól pedig az egyik legnagyobb budapesti irodaház jogi képviseletét látja el. Nagy tapasztalattal rendelkezik polgári jogi szerződések szerkesztésében.

2. Az új Ptk. által bekövetkezett változások a társasági jogban és a cégjogban

Az előadás tartalma:

 • Az előadás jogszabályi háttere, a szabályozás jellege
 • Az általános, minden társasági formára irányadó szabályok
 • Az egyes társasági formák új szabályai (különös tekintettel a törzstőke minimális mértékének felemelésére a kft. esetében)
 • A vezető tisztségviselők felelőssége
 • Cégbírósági „kisokos”

Előadó: Dr. Virág-Karsai Orsolya ügyvéd, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda tagja

Szakterületei: társasági jog, ingatlanjog, munkajog

Dr. Virág-Karsai Orsolya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett diplomát, 2007 óta tevékenykedik ügyvédként. Munkája során számtalan kis és középvállalkozás jogi képviseletét látta el, ezáltal a társasági jog területén nagy tapasztalatra tett szert.

3. Változások a munkajogban

Az előadás tartalma:

 • Az előadás jogszabályi háttere
 • Az „új” Munka Törvénykönyvéről (Mt.) általában
 • Az Mt. 2012.07.01. óta hatályba lépett módosításai, különös tekintettel az új Ptk. folytán bekövetkezett változásokra
 • Kiemelt témakörök részletes áttekintése (a munkaviszony létesítése, teljesítése, módosítása, megszűnése és megszüntetése, a munka- és pihenőidő, a munka díjazása, a kártérítési felelősség, a rugalmas munkavégzési formák, a munkajogi igény érvényesítése, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megvalósítása)
 • Büntetőjogi kitekintés (közokirat-hamisítás, okirattal visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés)
 • Gyakorlati „kisokos” a munkáltatók illetőleg a munkavállalók szempontjából

Előadó: Dr. Kindler Katalin ügyvéd, a Csiby és Társai Ügyvédi Iroda állandó együttműködő partnere

Szakterületei: társasági jog, munkajog, európai jog, peres képviselet

Dr. Kindler Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott cum laude minősítéssel, majd DAAD ösztöndíjasként a Saarlandi Egyetem Európa Intézetében M.E.L. (Master of European Law) fokozatot kapott. Több évet dolgozott egy németországi központtal rendelkező nemzetközi ügyvédi irodában, ezt követően számos, német tulajdonban álló cég jogi képviseletét látta el. Együttműködő partnerként különböző szakterületeken tevékenykedik.