nov.
26

II. Európai Mérnöknap - beszámoló Brüsszelből

November 20-án rendezték meg a II. Európai Mérnöknapot, melyen a Magyar Mérnöki Kamara is jelen volt. Részletekért kattintson!

Martin Frohn az EU Belső Piaci Igazgatóságán a szakemberek szabad munkavállalásával foglalkozó csoport vezetője, beszámolt arról a konferenciáról, melyet 2014. szeptemberében szakértők és nemzetközi szervezetek részvételével tartottak a mobilitással és annak átláthatóságával kapcsolatos kérdésekről. Az EU ma mindennél fontosabbnak tartja, hogy a belső piacon az egyes helyeken tapasztalható munkaerő feleslegeket és hiányokat ki lehessen egyenlíteni, információ szerint ugyanis Európa déli államaiban például jelentős mérnöktöbblet van. A szakemberek szabad mozgásának további liberalizálásától az EU vezetői mérhető nagyságú gazdasági növekedést várnak. Ennek felmérését célozta a szeptemberi találkozó is, sürgetve a szabályozott szakmák számának felülvizsgálatát.

Dr. Andreas Schwab EU parlamenti képviselő (Európai Néppárt, kereszténydemokraták) a szakmai szabályozások társadalmi szükségességét hangsúlyozta. A különböző országok szakmai szabályozásának rendszerei nem azonosak, egyes helyeken a szabályozást rendeletek jelentik, másutt azonban az társadalmi megegyezés alapján működik. Hangsúlyozta, hogy a „jól működő rendszerek megszüntetése hiba lenne”.
 

dij


Katy Turff asszony az angol „Engineering Council” elnöke ismertette a mérnöki tevékenységek szabályozásának az Egyesült Királyságban kialakult rendszerét. Az igen szigorú feltételekhez kötött, a kompetenciákon alapuló szakmai nyilvántartás nagyon fontos, különösen ma, amikor az angol munkaadók mintegy 20%-ban alkalmaznak külföldi munkavállalót. A jövőt nagyon nagy mértékben befolyásolják a különböző mérnöki tevékenységek, a szabályozás fenntartása a minőség egyik garanciális eleme.

Prof. dr. Fernando Branco az ECCE leköszönő elnöke évek óta foglalkozik a mobilitás és a diplomák kölcsönös elismerésének kérdésével. Előadásában a mérnökképzés és a gazdaság összefüggéseinek kérdéseivel foglalkozott. Martin Frohn felvetésére – Európa déli államainak jelentős mérnök létszám többletére – is reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy az európai egyetemeken drámaian csökkent a mérnökhallgatók száma és ez a jövőben komoly nehézségeket fog okozni.

Az előadásokat kerekasztal beszélgetés követte, melynek során a mobilitás kérdéseivel foglalkozó szeptemberi megbeszélésen résztvevő Klaus Thürriedl, az ECEC főtitkára hangsúlyozta, hogy tiltakozni kell az ellen a szemlélet ellen, amit a szeptemberben bemutatott „Transparency Initative” című dokumentum sugall, hogy a szabályozott szakmák megszüntetése 2,5% gazdasági növekedést eredményez. Az ECEC álláspontja, hogy nem szabad a mobilitást és a szabályozást egymással szembeállítani. Ezt valamennyi szakmai szervezet résztvevője hangsúlyosnak és fontosnak tartotta. Különösen érdekes beszélgetés alakult ki a mérnökképzés és a hallgatói létszám kérdésében. Többen hangsúlyozták, hogy ehhez a találkozóhoz hasonlóan nagy szükség lenne a mérnöki tevékenységek pozitív társadalmi ismertetésére, propagálására.

Jaroslav Kračún az EU Belső Piaci Igazgatóság Közbeszerzés Szabályozási  részlegének képviseletében mutatta be a 2014-ben elfogadott új közbeszerzési  irányelvet. Előadásában részletesen foglalkozott az irányelv „új” fontos fogalmaival, a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat,” az árak, a költségek és a legelőnyösebb ár-érték arány meghatározásának fontosságával. Az innováció és az innovációs partnerség kérdésének szabályozásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy annak részleteit a későbbiekben még ki kell dolgozni.

brusszel1Prof. Dr. José Manuel Pereira Vieira a FEANI újonnan megválasztott elnöke hangsúlyozta, hogy előadását nem mint egy nemzetközi szervezet elnöke, sokkal inkább mint a Portugál Mérnöki Kamara továbbképzési rendszerének egyik kidolgozója vállalta el. Részletesen bemutatta a továbbképzésekhez kidolgozott akkreditációs rendszert melynek célja, hogy a kamara tagjai részére szakmailag magas szintű és az új technológiákat bemutató képzések álljanak rendelkezésre. A rendszer bevezetése most folyik.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing Architekt Hans Lechner a minőségnek, a pályázatok elbírálása és a díjszabások közötti az összefüggéseket tárgyalta. Részletesen bemutatta a HOAI rendszerét, mint a legalkalmasabbat arra, hogy a mérnöki szolgáltatások és a tervezések esetében a megrendelő és a mérnök között meglévő információs asszimetriát feloldjuk. Ez a rendszer biztosítja a kölcsönös bizalom erősítését is.

CivEng NTUA Vassilis P. Economopoulos az ECCE korábbi elnöke, a Görög Mérnöki Kamara képviselője a mérnöki tevékenység nemzetközivé tétele érdekében kifejtett erőfeszítéseket mutatta be. Különösen hangsúlyos lehet a jövőben az európai mérnököknek az afrikai, vagy egyes latin-amerikai országok fejlesztési programjaiban történő részvétele. Véleménye szerint az európai mérnökszervezetek feladata, hogy vállalkozásokkal együttműködésben megtalálják az európai mérnökök számára a harmadik piacokon való megjelenés lehetőségét.

Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetés során a résztvevők hangsúlyozták, hogy a mérnök társadalom számára alapvető a kompetenciák, a képzettségek és a minőség kérdéseinek egyértelmű meghatározása, ez a bizalom alapja. A beszélgetés során javaslat született arra, hogy részletesen és szervezetten kell foglalkozni a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” meghatározásának kérdéseivel és ki kell dolgozni az életciklus számítások módszerét. Különösen fontos az a megjegyzés, hogy az új irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy az értékelések során külső, független kapacitást is bevonjon a kiíró szervezet, ennek részletes szabályozása már nemzeti feladat. Itt szerepe lehet a nemzeti mérnökszervezeteknek is.

Összefoglalás a mérnöknap legfontosabb üzenetei:

1.    A mobilitás és a szakma szabályozása egyaránt szükséges, egymást nem zárják ki.
2.    A mérnöki szolgáltatások szabályozásának további fenntartása társadalmi érdek.
3.    A mérnökszervezeteknek kell együttesen kidolgozniuk:
a.    az életciklus számítások módszerét,
b.    a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontjait.
4.    Az élethosszig történő tanulás és továbbképzés kötelező kell legyen valamennyi mérnök számára.
5.    A szabályozások és a közbeszerzések elbírálása során a KKV-k érdekeit szem előtt kell tartani.

A második európai mérnöknap szervezői sajtóközleményben foglalták össze a fentieket. Az eseményekről és az elhangzott előadásokról részletes tájékoztatás lesz elérhető a www.ecec.net és a www.fani.org honlapokon.

 

 

  • mernoknap