márc.
16

Ünnepi rendezvény az MHT megalakulásának 100 éves jubileuma alkalmából

Meghívjük Önt április 11-én az MHT megalakulásának 100 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepségre.

Előadások:

Várszegi Csaba (MHT Vízellátási Szakosztály elnöke): A közműves ivóvízellátás elterjedése, ma is működő ivóvíz vezetékek és építmények Magyarországon.  100 éves fejlődés a hazai ivóvízellátásban, különös tekintettel a fővárosra.

Ami már 100 év előtt is volt: Szeged 1862, Budapest 1868, 244 egyéb vízvezeték,

  • 1936-ban csak a lakosság 22%-a részesült közüzemi ivóvízellátásban,
  • A Fővárosi Vízművek északi rendszerének kiépítése, elektrifikálás, az ikercsatorna törése 1923-ban,
  • 1948-1970 iparosítás következménye: permanens vízhiány,
  • támogató intézmények megjelenése (VITUKI, MÉLYÉPTERV, VIZITERV),
  • 1960-1990 a teljes ellátottság elérése. Új technikák megjelenése. A vízigény abnormális megnövekedése.
  • 1990 után: Megnövekedett vízdíj és az ipar visszaesése: vízigények megfeleződnek. Technikai fejlesztés. Szolgáltatók tömege. Privatizáció.
  • 2011 Víziközmű törvény. Integráció.


Fejér László (MHT Vízügyi Történeti Bizottság elnöke): A 100 éves magyar Hidrológiai Társaságról. /vázlatos áttekintés/

A Hidrológiai Szakosztály megalakulásának körülményei. Az első évtized nehézségei. A Hidrológiai Közlöny megindulásának története. A Szakosztály két világháború között regnáló elnökeiről. Az Magyarhoni Földtani Társulattól való elválás és a Magyar Hidrológiai Társaság önálló élete. A rohamos fejlődés a tervgazdálkodás idején. Magyarország „hidrológai nagyhatalom”-má válása. A MHT a magyar vízgazdálkodás fejlődésének korában. A rendszerváltás hatása a társasági életre. Elnökök és a Társaság története az elmúlt negyedszázad alatt.

Bukovszky András (MHT Vízellátási Szakosztály titkára): A Vízellátási Szakosztály munkája megalakulásától napjainkig.

Az önálló Vízellátási Szakosztály megalakulása 1971-ben. Szakosztály taglétszámának változása az évek folyamán, a vezetőség munkája és személyi összetétele. A szakosztályi munka értékelése, a rendezvények számának, jellegének, színvonalának és a résztvevők számának alakulása, néhány kiemelkedő rendezvény ismertetése. Vízellátási Szekció működtetése az MHT Országos Vándorgyűlésein.                           

Filmvetítés:  A vízellátás és csatornázás 100 éve Magyarországon.

Helyszín és időpont:

  • Budapest, XIII. Váci út 23-27.
  • Fővárosi Vízművek Zrt. Munkásszálló, Balaton terem
  • 2017. április 11. kedd 14 óra