júl.
17

A II. Minőségügyi Szimpóziumról – EU-ban elismert szakképesítés

Korábbi nevén a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, jelenlegi nevén az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon az Anyag- és Gyártástudományi Intézet gondozásában működő Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakemberképzés 20. évfordulója alkalmából 2016. június 23-án került megrendezésre a II. Minőségügyi Szimpózium. E rangos szakmai rendezvényen előadást tarthatott Sipos László József MMK Elnökségi tag is.

A magyar termékek és szolgáltatások nemzetközi elfogadtatása mind erőteljesebben követeli meg a hazai gyártóktól, a szolgáltató cégektől minőségbiztosítási rendszerük kiépítését, valamint az irányítási rendszerük független, akkreditált intézmény általi tanúsítását, külföldi elismertetését. Az utóbbi évtizedek tendenciája bizonyítja, hogy a megnövekedett elvárásoknak történő megfelelést nagyban megkönnyíti, ha olyan szakemberek működnek közre e jelzett területeken, akik nemzetközileg is elfogadott oktatásban részesültek, és ennek megfelelő oklevéllel rendelkeznek.

Az Európai Minőségügyi Szervezet (European Organization for Quality - EOQ) Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) Szakember-tanúsítási Bizottsága az előírt felülvizsgálatok eredménye alapján a Bánki Donát Műszaki Főiskola Gépgyártás-technológia Tanszékén 1996 februárjában elindított, az akkori Oktatási Minisztérium által is elfogadott Minőségügyi Szakmérnök/Szakemberképzést, mint az "EOQ minőségügyi szakember tanúsításra való felkészítésre alkalmas" négy féléves, szakdolgozat készítésével, megvédésével és államvizsgával záruló képzést már az induláskor regisztrálta. Az elmúlt húsz évben közel ötszáz hallgató tett sikeres záróvizsgát és szerzett diplomát olyan szakterületen, ami ma is kiemelt jelentőségű minden iparágazatban. E képzés elindításában és töretlen sikerében meghatározó szerepe volt Dr. Palásti-Kovács Bélának, Dr. Horváth Sándornak, Dr. Váradi Andrásnak, Dr. Harmath Józsefnek, Dr. Jezsó Lászlónak és Galla Jánosnénak. A kurzusok oktatói, munkatársai és Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, annak vezetője, aki egyben az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kutatási dékán-helyettese is mind a mai napig hűek maradtak a szakemberek felkészítésének alapcéljához: olyan korszerű minőségügyi ismeretek oktatása és számonkérése, mely megfelel a mai műszaki, gazdasági és társadalmi igényeknek és kielégíti az EOQ harmonizált rendszere szerinti képesítés követelményeit is. A sikeresen vizsgázók megkapják a Quality Systems Manager (Minőségügyi rendszermenedzser) oklevelet. Mivel e rendszert az Európai Bizottság jóváhagyta az angol és magyar nyelvű okleveleket Európa minden országában és a világ legtöbb országában elfogadják.  

Az idei szimpóziumot Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja nyitotta meg. Ünnepi beszédében külön köszöntötte Galla Jánosnét, aki a képzés sikeres húsz évének meghatározó oktatója. Az idei rendezvényen az alábbi hét előadás hangzott el a minőségügy területének széles spektrumáról.

 

  1. Dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke rövid köszöntőjét követően „A minőség és az innováció kapcsolatrendszeréről” címmel tartott előadást, ahol kihangsúlyozta, hogy mind a minőség, mind az innováció kiemelt szerepet játszik a gazdaság versenyképességének megtartásában és növelésében, akár nemzetgazdasági szinten akár egy vállalat (szervezet) szintjén értelmezzük is ezt az összefüggést.
  2. Kőszegi József, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság igazgatója „Metrológia és minőség” címmel tartott előadásában felhívta a figyelmet a nemzeti metrológiai feladatokra, a korszerű és minél pontosabb mérések elérésére, amelyek a technológiai fejlődés mozgatórugói.
  3. Balogh Bálint, a Continental Automotive Hungary Kft. minőségbiztosítási és EHS igazgatója „Tisztaság a rejtett minőségi jellemző” címmel tartott előadást. A tisztaságvizsgálat egyre fontosabb mérési eljárássá vált, különösen az elektronikai ipar területén.
  4.  Krizsán József a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. minőség- és környezetirányítási vezetője „A középvállalatok képzési rendszerének változása a jelenlegi munkavállalói piac hatására” című előadásában beszámolt az általuk kidolgozott képzési rendszer felépítéséről, valamint a bevezetéssel elért pozitív eredményekről.
  5. „A biztonságirányítás és minőségirányítás kapcsolata és jelentősége a vegyiparban” című előadást Lakatos József, a KISCHEMICALS Kft. EHSQ vezetője tartotta. Előadásában kiemelte a kockázat alapú megközelítés jelentőségét a minőség, a környezet és a biztonság témájában.
  6. Dr. Matyusz Zsolt, a Corvinus Egyetem adjunktusa „Az oktatási folyamat minőségének növelése a tudásátadás hatékonyabbá tételével – egy szimulációs alkalmazás példáján” címmel tartott előadásában bemutatott egy oktatásban alkalmazott gazdasági folyamatok modellezésére alkalmazott programot, valamint a hallgatók által elért eredményeket.
  7. Sipos László József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minőségbiztosítási vezető mérnöke Az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértők minősítése során szerzett (minőségügyi) tapasztalatokról tartott előadást. Előadásában kitért a szakértők minősítésének bevezetésére, jogszabályi hátterére és szabályozására is.

A Minőségügyi Szimpózium a szakmai előadásokon túl lehetőséget biztosított a végzett Minőségbiztosítási Szakmérnökök/Szakemberek találkozójának. Késő estig tartó kötetlen beszélgetések, szakmai viták és igazán jó hangulat jellemezte a 20 éves Találkozót. Egy valamiben mindenki egyetértett: Találkozunk 5 év múlva!

A www.minosegoktatas.hu, a http://www.eoq.org és a http://news.uni-obuda.hu honlapokon található információk cikk alapján szerkesztette: Sipos László József villamosmérnök (1978.), minőségügyi szakmérnök (2000.), az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnika Mérnöki Kar Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Irányító Testületének tagja
 

Kapcsolódó anyagok