Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
ápr.
18

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye a közbeszerzés során a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” helyett a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” értékelési szempont alkalmazására

A Magyar Mérnöki Kamara határozott álláspontja, hogy az építészeti és mérnöki szolgáltatások területén a kizárólagosan ár-alapú döntésekkel szemben az értékelés során rész-szempontok figyelembe vételével a minden szempontból legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani.

A Magyar Mérnöki Kamara felkéri a Közbeszerzési Hatóságot, hogy vizsgálja felül a mai napi határidővel a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház által a kórház bővítésére 2014. március 31-én közzétett közbeszerzési hirdetményt. Az engedélyezési és kivitelezési tervek beszerzésére, nyílt “építészeti” versenyként kiírt pályázat szerint 5500 m2 új építményszint megtervezése a feladat. „Értékelési szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás”!

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó 2004/18 EU Direktíva módosítása során 2014-ben egyértelműen meghatározásra került, hogy „annak elősegítése érdekében, hogy a közbeszerzés során fokozottan előtérbe kerüljön a minőség, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy – amennyiben ezt megfelelőnek tartják – a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” kiválasztása céljából megtiltsák vagy korlátozzák a kizárólag az ár vagy a költség értékelésén alapuló elbírálást.” Bízunk abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül ennek a hazai jogrendszerbe történő átültetésére is sor kerül.

A fentiek alapján tiltakozunk a kiírásban megfogalmazott, kizárólag az ár értékelésén alapuló elbírálás ellen, mert ez az „elvárás”, ami a tervezői munka minősége és a munkaráfordítás között fordított arányt vizionál, elfogadhatatlan.

Tiltakozunk, mert a pályázati kiírás meghirdetése és az ajánlattételi határidő között rendelkezésre álló mindössze 18 nap nem lehet elegendő egy minden szempontból előnyös ajánlat kidolgozására, ez a versenysemlegesség elvét is sérti, különös tekintettel arra, hogy abban több speciális tervezői feladatot is megjelöl a kiíró, amelyet csak megfelelő referenciával rendelkező szakember végezhet. Az ezzel kapcsolatosan a kiírásban is megjelent, az indulókkal szemben támasztott követelmények szakszerűtlenek, és több esetben nem felelnek meg a vonatkozó rendeleti előírásoknak sem.

A Magyar Mérnöki Kamara határozott álláspontja, hogy az építészeti és mérnöki szolgáltatások területén a kizárólagosan ár-alapú döntésekkel szemben az értékelés során rész-szempontok figyelembe vételével a minden szempontból legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztani. A közbeszerzések kiírói számára a mérnöki kamara felajánlja segítségét a szempontrendszerek meghatározásában, a kiírásoknak a vonatkozó jogosultsági előírásokkal való összhangjának megteremtésében.

Magyar Mérnöki Kamara