máj.
11

Módosult az Étv

Az Országgyűlés 2016. április 26-án elfogadta az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítását, mely a május 5-én megjelent a Magyar Közlönyben is.

A törvény módosításának tervezete 2015 decemberében készült el. A tervezet Országgyűlés elé terjesztését követően a Kamara állásfoglalásában hívta fel a figyelmet a törvényjavaslatban található szakmai problémákra, azok feloldására módosító javaslatokat kezdeményezett.

 

Az MMK egyetért a családi lakás és házépítések eljárásának egyszerűsítésével, a bürokrácia csökkentésével, azonban alapvetően fontosnak tekinti a minőség és a korszerűség érvényesülését is. Ezért a szakmai társkamarával egyeztetett kezdeményezésekkel élt, amelyek a törvényjavaslat módosulásához vezettek.

Így – a módosításokkal - mindenki számára világosabb, érthetőbb, jobb törvény látott napvilágot.
A módosítás alapvetően a 300 négyzetméter alatti lakóépületekre vonatkozó új szabályokat tartalmazza, ide értve az ezen épületek tervezéséhez kapcsolódó felelősségbiztosítás szabályozását is. Ez utóbbi részletes szabályozását a törvényhozó a Kormányra bízta, amely a felelősségbiztosítás részletes szabályairól rendeletet fog alkotni.

Az Étv. módosítás utáni szövege az alábbi linken érhető el.