okt.
08

Módszertani útmutató hírközlési szakági tervezők számára

A szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1338/2015. (V. 27.) Korm. határozatban a Kormány felkérte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy a Miniszterelnökség és az illetékes szakmai kamara bevonásával 2015. szeptember 30-ig dolgozzon ki a településrendezési eszközök hírközlési szakági munkarészével kapcsolatos szakmai elvárásokat és speciális követelményeket tartalmazó módszertant, és azt tegye hozzáférhetővé a hírközlési szakági tervezők számára.

Ezúton tájékoztatjuk az érintett Tervezőket és minden érdeklődőt, hogy  „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum immár az NMHH és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.  Az MMK honlapon itt (http://hit.mmk.hu/szolgaltatasok/szakmai-program) címen „Szakmai segédletek” között.

Az elkészült útmutató szakmai ajánlásokat fogalmaz meg, így bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogi kötőerővel nem bír, az csak a hivatkozott jogszabályokhoz fűződik.

Várjuk a szolgáltatók, hálózat üzemeltetők jelentkezését a hesz@szolgaltato_neve.hu e-mail címek létrehozásával és üzemeltetésével segítsék a tervezők munkáját abban, hogy érdekeiket a helyi településrendezési eszközökön keresztül képviselni tudják.

A most közzétett segédlet tartalmát - szándékaink szerint – a Hatóság rendszeresen felülvizsgálja, és a változásokhoz igazítja, és a szolgáltatók által üzemeltetett, közvetlenül a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges tervezői kapcsolattartásra szolgáló e-mail címek listáját a Módszertani útmutatóban rendszeresen frissíti. Mindehhez várjuk az Önök észrevételeit és javaslatait is a hesz@nmhh.hu címre.