okt.
17

Felhívás: jelentkezzen szakértőnek!

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság várja minősítők, szakértők jelentkezését az alábbi szakterületekre.

 

 • Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
 • Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
 • Informatika (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület
 • Minőségirányítási rendszer tanúsítás (MIR)
 • Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítás (KIR)
 • Információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítás (IBIR)
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítás (MEBIR)
 • Energia irányítási rendszer tanúsítás (EIR)
 • Élelmiszerirányítási rendszer tanúsítás (ÉBIR)
 • Környezetvédelmi vezetési hitelesítési rendszer (EMAS)
 • Környezetvédelmi technológiák hitelesítése (ETV)
 • Személytanúsítás
 • Gyorsulás, sebesség, elmozdulás mérő kalibrálása
 • Akusztika és ultrahang mérő kalibrálása
 • Villamos mérés DC és alacsony frekvencia  mérő kalibrálása
 • Villamos mérés DC és nagy frekvencia
 • Nedvesség mérő kalibrálása
 • Mágnesesség mérő kalibrálása
 • Egyéb: diesel füstölésmérő kalibrálása
 • Kőolaj, kőolajfrakció, petrolkokszok, szigetelőolajok és szenek fizikai- kémiai tulajdonságainak mérése, klasszikus analitikai és nagyműszeres vizsgálata és termék tanúsítása
 • Munkahelyi világítás vizsgálata, villamos biztonságtechnikai vizsgálatok, klímatényezők vizsgálata, gépek, berendezések, munkaeszközök, biztonságtechnikai, munkavédelmi vizsgálata, felülvizsgálata
 • Bőr és bőrtermékek vizsgálata
 • Élelmiszer mikrobiológiai vizsgálata
 • Emisszió-, immisszió-, munkahelyi légterek vizsgálata, mintavétele
 • Élelmiszer bakteriológiai vizsgálata
 • Talaj fizikai, kémiai vizsgálata

 

A pályázónak rendelkeznie kell:

 • A pályázott szakterületen szakirányú felsőfokú végzettséggel;
 • Szakterületén folyamatos 5 éves szakmai gyakorlattal;
 • A szakterületére vonatkozó jogszabályok és egyéb normatív dokumentumok követelményeinek ismeretével;
 • A megfelelőség-értékelés tevékenységére vonatkozó szabványok, útmutatók, valamint az auditálási technikák ismeretével;
 • A 2015. évi CXXIV. törvényben, illetve a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ban előírtaknak.

Elvárások a személyi tulajdonságok tekintetében:

 • kapcsolatteremtő,
 • elemző
 • és döntési képesség.

A vonatkozó szakterületeken dolgozó szakembereket kérjük, hogy a fenti követelményeken túl vegyék még figyelembe a NAR-06 dokumentumban (megtalálható: http://nah.gov.hu/NAR_Dokumentumok ) megadott feltételeket is. A pályázatot részletes szakmai önéletrajzzal, a képzettséget, képesítést és végzettséget igazoló dokumentumok másolatával, a szükséges igazolásokkal, továbbá a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Titkárságára az alábbi címre lehet benyújtani:
titkarsag@nah.gov.hu

További részletek az alábbi dokumentumban.