júl.
16

Elhunyt dr. Szergényi István, a kamara tiszteletbeli tagja

Búcsúzunk dr. Szergényi István vegyészmérnöktől, tiszteletbeli mérnöki kamarai tagtól

(1933-2014)

A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1958-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. (Előzőleg családjának 1951-es kitelepítése folytán két évig segédmunkásként dolgozott, csak nehézségekkel tudott leérettségizni, majd felvételt nyerni erre az egyetemre). Ipari állások után 1964 től 1990-ig az Országos Tervhivatalban dolgozott, főtanácsosként energetikával (szén, olaj, gáz és villamos energia rövid, közép és hosszú távú tervezésével) foglalkozott. 1971-ben a kémiai tudományok kandidátusa címet nyerte el. 1986 ban és 1989-ben előadást tartott az Energia Világkonferencián Cannes-ban, ill. Montrealban. 1986-ban Pasteur érdeméremmel tüntették ki. 1987 óta a BME tiszteletbeli tanára. 1990 és1994 között az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium energiastratégiai főosztályvezetője volt. Az ENSZ EGB Energia Bizottságának 1991 és 1993 között elnökhelyettese, 1993 és 1995 között elnöke volt. 1992 óta tagja a Magyar Energetikai Társaságnak. 1995-ben PHD fokozatot nyert el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Kamaránk 2012-ben a „Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag” címet adományozta neki. Több MTA Bizottságnak volt tagja. Kb. 120 tudományos közleménye jelent meg (5 nyelven). 4 könyv szerzője, túlnyomó részben az energetika, kisebb részben a petrolkémia területéről. Életének 81. évében is rendszeresen publikált szakfolyóiratokban, legtöbbször a Magyar Energetika folyóiratban. Az energia és a civilizáció kapcsolatával foglalkozó készülő könyve valószínűleg sajnos befejezetlen marad. 2014 június 21-én váratlan hirtelenséggel hunyt el.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Kapcsolódó anyagok