dec.
02

Kormányrendeletek - november 29-i Magyar Közlöny

A november 29-i Magyar Közlönyben megjelent több, a Magyar Mérnöki Kamara tagjait érintő kormányrendelet.

Ilyen a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet.

 

1.     A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

 

A rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki eljáró hatóságként, nemzeti külkereskedelmi államigazgatási, hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti, kereskedelmi hatósági, meghatározott tárgykörökben piacfelügyeleti hatósági, közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló és –hitelesítő hatósági, másodfokú mérésügyi hatósági ügyekben. Ugyancsak e kormányhivatalt jelöli meg a rendelet másodfokon eljáró műszaki biztonsági hatósági, másodfokú építésügyi hatósági szervként.

Budapest Főváros Kormányhivatala mérésügyi hatóságként országos illetékességgel rendelkező szervként ellátja a

„a) mérőeszköz és szerencsejáték eszköz tekintetében hitelesítési engedélykérelem, közösségi típusjóváhagyási engedélykérelem elbírálásával,

 b) zajszintmérők hitelesítésével,

 c) az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésével,

d) a sűrűségmérő eszközök hitelesítésével – az areométerek kivételével –,

e) a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők hitelesítésével,

f) a légzési alkoholmérők hitelesítésével,

g) a  sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítésével,

h) – az üzemanyagmérők kivételével – a víztől eltérő folyadékok mérőrendszereivel,

i) nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítésével,

j) játékkaszinókban üzemelő pénznyerő automaták hitelesítésével,

k) hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos mérésügyi eljárásokkal” kapcsolatos feladatokat.”

A rendelet elsőfokú eljárások lefolytatására, mérésügyi hatóságként, műszaki biztonsági hatósági eljárásokban, valamint építésügyi hatóságként első fokon fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli ki.

A rendelet tartalmazza a Kormányhivatal piacfelügyeleti hatósági, műszaki biztonsági hatósági feladatainak részletszabályait, továbbá kijelöli a Kormányhivatal eljárásaiban igénybe veendő szakhatóságokat.

 

2.     Az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

A kormányrendelet több korábbi kormányrendeletet módosít.

a)    A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása során kitér arra, hogy „vízjogi létesítési engedély csak abban az  esetben adható, hogy ha a  3.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmező a  kérelemhez csatolja az  e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy az  érintett víziközmű üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

b)    A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása során kimondja, a vezetékjogi engedély dokumentációjának része „az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványa arról, hogy a tárgyi vezeték üzemben tartója regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

c)     A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása előírja, „az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy a közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

d)    A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása kimondja, az építési engedély iránti kérelemhez csatolni kell „az e-közműt üzemeltető szervezet tanúsítványát arról, hogy a szénhidrogén-szállítóvezeték, továbbá a földgázelosztó és célvezeték üzemeltetője regisztrált e-közmű adatszolgáltató.”

e)     Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása a rendelet 2.§-ában fogalom-meghatározásokat tartalmaz. A rendelet módosítása alapján változnak az e-közmű tájékoztató rendszerére, az e-közmű közműegyeztető rendszerére, vonatkozó szabályok, valamint az új 5.§ (1) bekezdése meghatározza az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezettek körét.