jún.
06

Barsiné Pataky Etelka mondott köszöntőt az Óbudai Egyetem EU-PED 2014 rendezvényén

Június 6-án rendezték meg az Óbudai Egyetemen a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás pedagógus napját, az EU-PED 2014 rendezvényt, amelyen a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka mondott üdvözlő beszédet.

Két napja június 4-én ünnepeltük immár 5. alkalommal a Nemzeti összetartozás napját. A 2010-ben megszületett törvény az államhatárok fölötti összetartozás valóságát foglalta magyar jogszabályba. Számunkra nem a terület, hanem a nemzeti összetartozás, a nemzeti közösség a cél. A törvény paragrafusain keresztül világos az üzenet: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság képes a nemzeti megújulásra, az előttünk álló feladatok megoldására. A PED 2014 ehhez a gondolathoz hozzáteszi, hogy a tudásából erőt merítő magyar nemzedékek képesek történelmi feladatokat elvégezni. Az Óbudai Egyetem és jogelődjei a tudomány fejlesztésével, kutatással hozzá kívántak járulni a magyarság és egyben az emberiség fenntartható fejlődéséhez.

Az intézmény tudományszervező tevékenységét a Kárpát-medencei magyarság szolgálatába állítva már az 1990-es évek második felétől bekapcsolódott az Alpok-Adria-Duna régió évenként konferencia sorozatának szervezésébe. 2000-ben született meg a döntés, hogy lehetőséget kellene teremteni a számítási intelligencia témakörben világszerte nagyszerű eredményeket elérő magyar tudósok kiemelkedő tudományos eredményei bemutatására az intézmény falai között a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziuma keretében, mely szimpózium sorozat 2007-től az( Eye-triple-E) IEEE támogatott rendezvényként kerül megszervezésre.

A kétezres évek elején három szomszédos ország tudósaival kialakított szoros szakmai kapcsolataira alapozva indított el az intézmény további kétoldalú szimpóziumokat, így a Kassai Műszaki Egyetemmel, a Temesvári Műszaki Egyetemmel, majd a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolával, mely konferenciák 2006-ot követően IEEE által szponzorált státuszt kaptak. 2003-ban Rudas Imre rektor megalapította az Acta Polytechnica Hungarica tudományos folyóiratot, mely a határon túli kutatók rendelkezésére áll. 2011-ben a Springer Kiadóval együttműködési megállapodást kötött az egyetem az informatika és intelligens mérnöki rendszerek témakörben elért legújabb tudományos eredmények publikálására. A kötetek szerkesztői egy kivételével határon túli magyarok és a fejezetek szerzői között is nagy számban találhatók.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2012 elején akkreditálta az egyetem mérnök informatika szakirányú mérnöktanár mesterszakát az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karára székhelyen kívüli képzésként, a képzés 2012 szeptemberében indult meg. 2014-ben ugyancsak akkreditálásra került a könnyűipari mérnöki alapképzési szak székhelyen kívüli képzéskén Erdélyen. A képzés Székelyudvarhelyen ez év szeptemberében indul. Az intézmény tevékenységét az elkötelezettség hatotta át a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás, az anyanyelvi tudás átadás, a tudomány határok nélküli magyar nyelvű művelése mellett. A 2011-ben az Európai Unió magyar elnökségéhez kapcsolódva az egyetem első alkalommal rendezte meg az EU-PED-t, a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás pedagógus napját. Díszvendégek itthonról és a határon túlról köszöntötték az ünnepség résztvevőit és kifejezték elkötelezettségüket a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás iránt.

Az Óbudai Egyetem különböző címek, kitüntetések adományozásával ismeri el a Kárpát-medencében tevékenykedő kollégák kiemelkedő teljesítményét. Tiszteletbeli doktor címet Tőkés Lászlónak, címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozott Semjén Zsolt, Tóth János, Dávid László, János-Szatmári Szabolcs, Korhecz Tamás, Csibi Vencel-József, Gyenge Csaba, Orosz Ildikó és Pataki Éva számára adományozott. Civis Academicus Honoris Causa kitüntető címet vehetett át Mészáros Alajos. Az intézményi kapcsolatokat kétoldalú szerződések erősítette meg. Erdélyben hét szerződést kötött az egyetem rektora: hármat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, kettőt a Temesvári Műszaki Egyetemmel, egyet az Aradi Aurel Vlaicu Egyetemmel, egyet a Nagyváradi Partium Keresztény Egyetemmel. A Vajdaságban hét élő szerződés köttetett, ebből négy az Újvidéki Egyetemmel és különböző karaival, egy a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiával, kettő pedig a Szabadkai Műszaki Főiskolával. A Felvidéken tíz szerződés jött létre, ebből öt a Kassai Műszaki Egyetemmel és különböző karaival, kettő a Szlovák Tudományos Akadémiával, egy-egy a Pozsonyi Műszaki Egyetemmel, a Besztercebányai Matej Bel Egyetemmel, a Selye János Egyetemmel. Szlovéniában két szerződés él a Ljubljanai Egyetemmel, valamint a Maribori MER Publishing-el.

Az együttműködések keretében 2007-ben a Szabadkai Műszaki Főiskolának 25 számítógépet adományozott, 2012-ben 1000 kötet könyvet kapott a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, míg egy kárpátaljai magyar közösség is 6000 db könyvadományban részesült. 2013 szeptemberében került megrendezésre az Óbudai Egyetem határon túli Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézményekkel közös tanévnyitó ünnepsége. A határon túli intézmények hallgatói és oktatói ─ a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a kolozsvári, a marosvásárhelyi, a csíkszeredai telephelyű Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a komáromi Selye János Egyetem, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a szintén szabadkai telephelyű Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ─ videokonferencia rendszeren keresztül kapcsolódtak rendezvényhez. A leghíresebb 160 magyar a mai Magyarország határain kívül született.

Kérem a jelenlévő tanárokat, pedagógusokat, hogy találják meg a mai nemzedékekben a magyar tehetségeket, ezt csak akkor tudják megtenni, ha széles bázison keresik, és ha széles bázison építkeznek. Az Óbudai Egyetem kezdeményezése arra bíztat bennünket, hogy minél több fiatal magyar műszaki végezzen intézményeinkben, kerüljön az ipar és a gazdaság vérkeringésébe. A fiatal egyetemisták pedig a határon átnyúló alma máterre támaszkodva építsék kapcsolataikat, jövőjüket.

Kapcsolódó anyagok