Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
júl.
06

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló rendelet

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017 (VII.4.) Korm.rendelet.

A rendelet az értelmező rendelkezések között kimondja, hogy az energetikai audit, az energetikai auditálás, az energetikai auditáló szervezet, valamint az energetikai auditor fogalmának értelmezésekor az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti meghatározást kell figyelembe venni.

A rendelet 3.§-a alapján az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását az energetikai auditor állítja ki az adózó kérelmére. Az auditor az adózó által tervezett beruházást megelőzően felméri az energiafogyasztási adatokat, becslést készít az energia-megtakarítás mértékéről, majd eredményéről írásban tájékoztatja a megbízót.

Az auditor a beruházás üzembe helyezését követően elkészíti az energetikai auditot. Az energetikai auditor az auditálás napján igazolást állít ki az adózó számára, mely igazolás tartalmazza:

„a) az  adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, adószám és annak megfelelő azonosító hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát;
b) a  megállapítást, hogy a  beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a  Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, valamint megfelel az  e  rendeletben foglalt feltételeknek;
c) a beruházás megvalósításával elért éves végsőenergia-megtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz (m3 ) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve;
d) a beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3 ) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban;
e) az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését;
f) az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és
g) az  energetikai auditor aláírását, vagy az  energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerű aláírását és a keltezést.”

Az igazoláshoz a rendelet 1. melléklete mintát szolgáltat.

A rendelet további szakaszai részletezik a –az energiahatékonysági beruházást kezdeményező adózó számára elérhető - adókedvezmény feltételeit, illetve annak igénylési módját.

A rendelet július 4-én lépett hatályba.