máj.
14

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés 2014. június 2. és 6. között

A Somos Alapítvány 2014. június 2. és 6. között átfogó fokozatú sugárvédelmi képzést tart. A tanfolyam 40 órás, ebből 32 óra elmélet, 4 óra konzultáció, 4 óra gyakorlat. A tanfolyam tematikája megfelel a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 4. számú melléklet I/3 pontja követelményeinek.

A tanfolyam helyszíne a Somos Alapítvány székhelye: 1119 Budapest, Sasadi út 70. ( térkép )

A tanfolyam díja: 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint. (ÁFA mentes!)

Jelentkezni a Somos Alapítványnál lehet, az istvan.pinter@somos.hu e-mail címen. Jelentkezési lap letölthető: http://www.sugarvedelem.hu/jelentkezesilap.rtf

Az oktatott tantárgyak:

 • Magfizika
 • Sugárvédelmi méréstechnika (benne műszerek hitelesítése)
 • Az ionizáló sugárzás emberre gyakorolt károsító hatása
 • Dózisfogalmak, dózismérés
 • A sugárvédelmi követelmények
 • Külső sugárzás személyi dozimetriája (benne sugárterhelés alakulása)
 • Zárt gamma- és neutronforrások, védőfal méretezés
 • A belső terhelés mechanizmusa, meghatározása
 • A, B, és C típusú izotóplaboratóriumok főbb jellemzői (benne Radioaktív hulladékkezelés)
 • Munkahelyi sugárvédelmi ellenőrzés
 • Radioaktív izotópok környezeti terjedése, ellenőrzési módszerek
 • A hatósági szabályozás rendszere Nukleárisbaleset-elhárítás

Gyakorlat:

 • Környezeti minták radioizotóp-koncentrációjának mérése félvezető Ge detektorral.

Oktatóink a szakma neves képviselői, többek között:

 • Dr. Fehér István állami díjas vegyész, a magyar sugárvédelem kiemelkedő személyisége
 • Dr. Rónaky József, az OAH volt főigazgatója
 • Dr. Pellet Sándor, az OSSKI volt főigazgatója
 • Dr. Vincze Árpád, az OAH főosztályvezetője
 • Dr. Bujtás Tibor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Környezet és Sugárvédelmi főosztályvezetője
 • Dr. Andrási Andor, volt KFKI AEKI Sugárvédelmi Főosztály
 • Dr. Baranyai Lajos, volt Izotópkutató Intézet
 • Dr. Kerekes Andor, OSSKI volt főig.h.
 • Dr. Csurgai József, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, radiológiai laboratóriumvezető

A tanfolyam elvégzését elsősorban műszaki irányultságú kollégáknak és kutatóknak ajánljuk. A tanfolyam ÁNTSZ OTH tesztvizsgával zárul.