dec.
07

Tájékoztató az energetikai auditálással kapcsolatos változásokról

Az Országgyűlés 2016. november 22-én elfogadta az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvényt, amely többek között az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.) is jelentős mértékben módosította.

FIGYELEM FONTOS VÁLTOZÁS!!!

Tájékoztató az energetikai auditálással kapcsolatos változásokról

 

A szabályozási háttér változásai

Az Országgyűlés 2016. november 22-én elfogadta az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvényt, amely többek között az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.) is jelentős mértékben módosította. A (2016. december 5.) megjelent a fenti törvény, valamint a végrehajtásával összefüggő, a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet módosítása [393/2016. (XII.5.) Korm. rendeletben], amelyet az Ehat. új szabályaival együtt, 2016. december 21-étől kell alkalmazni.

Az alábbiakban foglaljuk össze a legfontosabb változásokat.

 

A képzések és vizsgák legfontosabb változásai

Az Ehat. korábban is tartalmazta, hogy a kötelezett nagyvállalatok számára az energetikai auditálást csak névjegyzékben szereplő auditor végezheti. Az Ehat. új elemként meghatározott energiafogyasztású vállalkozások (Tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználása meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.) számára előírja egy független energetikai szakreferens igénybevételét.

 

Mind az auditor, mind pedig a szakreferens számára törvényi kötelezettség a tevékenysége folytatásához egy szakmai vizsga teljesítése. Auditorok esetében ez korábban is így volt. Az energetikai szakreferensnek első alkalommal 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsgát teljesítenie. Változás azonban, hogy a szakmai vizsga teljesítését követően mindenkinek – az auditoroknak is és a szakreferenseknek is – évente szakmai továbbképzésen kell részt vennie, valamint öt évente szakmai megújító vizsgát kell tennie. A szakmai vizsgát és megújító vizsgát megelőzően a vizsgázók felkészítő tanfolyamon vehetnek részt. Az éves szakmai továbbképzést első alkalommal 2017. július 1. után kell teljesíteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres energetikai auditori vizsga önmagában szakmagyakorlásra nem jogosít, és nem mentesít a jogszabály által előírt további követelmények – megfelelő végzettség, szakmai gyakorlat, bejelentési kötelezettség – teljesítése alól.

A képzések és a vizsgák lefolytatására a törvénymódosítás értelmében egy közreműködő szervezet jogosult. A Magyar Mérnöki Kamara (MMK), mint regisztráló szervezet az Ehat. alapján kezdeményezte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) az átminősítését regisztráló szervezetből közreműködő szervezetté, annak érdekében, hogy folyamatosan biztosított legyen a felkészítő tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása. Jóváhagyást követően (várhatóan 2017. első negyedévétől) ismét biztosítjuk a képzések és vizsgák korszerű feltételeit.

 

A regisztrációs eljárás legfontosabb változásai

A korábbi rendszertől eltérően a jogszabály hatálybalépésével megszűntek a MMK regisztrációval kapcsolatos feladatai. Az új szabályok értelmében az energetikai auditori regisztrációt közvetlenül a MEKH részére kell benyújtani.

Az új eljárás, a benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok kapcsán kérjük, keressék a MEKH munkatársait.

 

Nyilvántartási díj

A regisztráció pozitív elbírálását, azaz a névjegyzékbe vételt követően az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet köteles éves nyilvántartási díjat fizetni. Kérjük, hogy az Ehat. hatálybalépését megelőzően, azaz 2016. december 21-ig megszületett döntés alapján, az éves nyilvántartási díjat a MMK számára fizessék meg. A módosítás eredményeként keletkező elszámolási kötelezettséget MMK és MEKH közvetlenül rendezi.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2017. évre esedékes díjakat már a MEKH részére utalják át.

 Bővebb tájékoztató az alábbi linken érhető el.