máj.
23

Tájékoztató megjelent jogszabályokról

A Magyar Közlöny 2016. május 20-án megjelent 71. száma több törvénymódosítást tesz közzé, amelyek több mérnök, illetve vállalkozás tevékenységét érinthetik.

A 2016. évi XLI. tv. módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1985. évi LVII. tv.-t

A szabályozás érinti

 • vízbázis védelmet,
 • a vízkészletek átcsoportosítását szolgáló vízelosztó rendszereket,•
 • a vízigények kielégítésének sorrendjét,
 • a vízkészlet járulék alóli mentességeket,
 • a vízgazdálkodási bírságot,
 • a víziközmű társulatok működését és ellenőrzését,
 • a települési önkormányzatok felhatalmazását az utólagos csatlakozások feltételeinek helyi rendeletben való szabályozására.

A 2016. évi XLII. tv. módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.-t és a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.-t

A szabályozás érinti

 • egyes fogalmak tartalmát,
 • a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal feladat körére vonatkozó szabályokat.

A 2016. évi XLIII. tv. módosította az elektronikus hírközlésről szóló tv.-t

A szabályozás érinti

 • kibővíti a törvény hatálya alá tartozó személyek körét,
 • nyomtatványhoz köti a kérelmek benyújtását,
 • a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésére irányuló versenyeztetési eljárást,
 • az üzleti titok fogalmát,
 • az adatszolgáltatásra kötelezhetőség körét,
 • a bírság szabályait,
 • az építési munkák összehangolását,
 • a fizikai infrastruktúrával, valamint a tervezett építési munkákkal kapcsolatos átláthatóság biztosítását,
 • az épületen belüli infrastruktúrák kiépítését és
 • az épületen belüli infrastruktúrák elérhetőségének biztosítását.