nov.
24

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara Választmányának üléséről

Az MMK Választmánya 2015. november 20-21-én tartotta ülését Mátraházán. A Választmány áttekintette a Cselekvési Program teljesítését, valamint a Cselekvési Program feladatain túl teljesített feladatokat, továbbá megtárgyalta az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) Kormányhatározatból adódó kamarai teendőket, áttekintette a továbbképzés rendszerének tapasztalatait és az igényeknek megfelelő fejlesztés lehetőségeit, valamint a Mérnök Igazolvány bevezetését és a hozzá kapcsolódó kedvezményeket.

A Választmány tagjai megtekintették a Mátrai Erőművet, valamint annak napenergetikai üzemegységét és részletes tájékoztatást kaptak az erőmű működésének eredményeiről, valamint a fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről.

A Cselekvési Program teljesítésének áttekintése során külön hangsúlyt kapott, hogy a kamara több fontos szabályozás kialakításában részt vett és érvényesítette a mérnökség érdekeit. Így a kamara több javaslata beépült a 2014-2020 közötti EU forrásokból megvalósuló fejlesztések eljárásrendjére vonatkozó szabályozásba, valamint a közbeszerzésről szóló törvénybe és végrehajtási rendeleteibe.

valasztmanyi5

 

Jelentős siker például, hogy a közbeszerzésben a mérnöki szolgáltatások kiválasztásánál már nem lehet kizárólag ár alapon dönteni, sőt: az ár szempontja legfeljebb 50%-ig lehet a döntés alapja. A kamara képviselői részt vettek a 1032/2015. (I.30.) Kormányhatározat munkacsoportjaiban, a 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat előkészítésében. Így a 1567-es kormányhatározatban több fontos törekvésünk fogalmazódik meg, mint például a beruházást végig kísérő mérnök szerepének szabályozása, az ezt alátámasztó felelősségbiztosítás létrehozása vagy a főmérnöki rendszer kialakítása. Fontos munkát végzett a kamara a közlekedésmérnökök, az egyéb célú geodéziai és térképészeti tevékenységet végző geodéták szakmagyakorlásának újraszabályozásának előkészítésében is, enélkül jogosultságuk 2015. év végével megszűnt volna. A kamara, mint regisztráló szervezet, 2015. szeptembere óta alapvető feladatokat lát el az energetikai auditorok képzésében, vizsgáztatásában és nyilvántartásba vételük előkészítésében.

valasztmanyi1

 

A kamara együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnökséggel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal. Előkészítés alatt áll a Földművelésügyi Minisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás. Mindegyik megkötött megállapodás biztosítja a kamara közreműködését a terület szabályozásának előkészítésében, a szakmai koncepciók készítésében, szakmai állásfoglalások kialakításában, oktatás, továbbképzés terén. Az FM-el tervezett megállapodás - többek között - megalapozza a geodéták szakmai irányításában való közreműködést, az OKF megállapodása lehetőséget ad szakmai tapasztalataink érvényesítésére olyan kérdésekben, mint az OTSZ vagy a tűzvédelmi és árvízvédelemmel kapcsolatos hatósági és szervezési teendők szabályozása.

Egységes alapelveken nyugvó, a kamara Elnöksége által jóváhagyott szabályozás rendezi a tanúsítást kiadó tagozatok továbbképzését is. Folyamatosan működik a kamara vizsgalaboratóriuma, amelyben számítógépen vizsgáznak a szakmagyakorlók és a leendő energetikai auditorok.

valasztmanyi4

 

A kamara a Korszerű Mérnökért Alapítványon keresztül gyűjtötte a mérnökök által a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ot. Előkészítettük annak lehetőségét, hogy a kamara alapítványa is képes legyen az 1% gyűjtésére.

A tervező mérnökök, a műszaki vezetők, műszaki felügyelők részére rendkívül fontos változásokat irányoz elő az 1567/2015 (IX.4.) Kormányhatározat. A kamara közreműködött a kormányhatározat elődje, a 1032-es munkacsoportjaiban. Ennek eredményeként az 1567-es kormányhatározat előirányozza az Építészeti Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszer (ÉMTSZR) kialakítását, amely lehetővé teszi, hogy a mérnök végigkísérje a beruházás folyamatát annak biztosítása érdekében, hogy valóban a terv valósuljon meg.

A több fontos intézkedést irányoz elő például a felelősségbiztosítás vagy a főmérnöki rendszer kialakítása terén. A kormányhatározat említett és több más feladatának megvalósulása rendkívül fontos tagjaink számára. Ezért a kamara – a Magyar Építész Kamarával együtt – megállapodást készít elő a Miniszterelnökséggel, amelynek keretében vállalja a kormányhatározatban rögzített egyes kormányzati döntések koncepcionális vagy részletes tartalmi előkészítését. Fontos, hogy a közös területeken közös álláspontot alakítsunk ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével (ÉVOSZ), ami elősegítheti a szükséges változások megvalósítását.

A tapasztalatok alapján a Választmány áttekintette a továbbképzés továbbfejlesztésének irányait. Ennek keretében sor kerül a kötelező jogi továbbképzés anyagainak a mérnökök igényeihez igazítására. A mérnökök több olyan témából választhatnak majd, amelyet szakmagyakorlási területükhöz, mindennapi munkájukhoz gyakorlatilag közelebb állónak tartanak. Így a jogi továbbképzés a napi munka támogatásához is jobban hozzájárulhat. A szakmai továbbképzésben nagyobb súlyt kell fektetni az ipari partnerek bevonására és az új ismeretek széleskörű terjesztésére. A Választmány a továbbképzések szervezésével kapcsolatos együttműködés jó gyakorlatát is megismerhette, például a Dél-Dunántúl három területi kamarája, Somogy, Tolna és Baranya együttműködés tapasztalataiból.

valasztmanyi6

 

A Választmány ülésének második napjának kezdetén kezdődött: a kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka átadta a Választmány tagjainak a személyre szóló Mérnök Kártyát. A Mérnök Igazolvány elkészítése a kamara minden tagja számára folyamatban van, a kártyákhoz tagjaink a megyei kamarák segítségével juthatnak majd hozzá. A Mérnök Igazolvány – a rányomtatott úgynevezett QR kód révén – lehetővé teszi, hogy tulajdonosa a kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal beazonosítható legyen. A kártya igazolásul szolgálhat kedvezmények igénybevételére is. Ezek a kedvezmények a kamara által a közeljövőben megkötendő megállapodásokon alapulnak, és lehetővé teszik kedvezményes pénzügyi szolgáltatások, mobiltelefon szolgáltatások, kiadói szolgáltatások és gépjárművásárlás, amelyek megalapozásához.

A Választmány 2015. november 21-én délután fejezte be ülését.