Teszt portál

/ Tudástár / Hírek
aug.
31

Pályázati felhívás: „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása”

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. február 23. napján az „Otthon Melege Program” keretében meghirdetette a „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című (ZFR-TH/15) pályázatát. 

A pályázat keretében támogatásban részesülő nyertes pályázónak a támogatási szerződés megkötésekor vállalni kell, hogy az energiamegtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkálatok megvalósítása során műszaki ellenőrt/ellenőröket vesz igénybe.

Jelen pályázati kiírás célja a műszaki ellenőri feladatokat ellátó szakértők kiválasztása. 

1. Pályázók köre
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 21. § szerinti, a mérnöki vagy az építész kamara által vezetett kamarai hivatalos névjegyzékében szereplő magasépítési (ME-É), építménygépészeti (ME-G) és építményvillamossági (ME-V) műszaki ellenőr (továbbiakban szakterületi műszaki ellenőr).
A pályázaton kizárólag természetes személyek vehetnek részt. 

2. A pályázat célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium célja, hogy az „Otthon Melege Program” keretében meghirdetette a „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” pályázat megvalósítása az elfogadott dokumentációban rögzített műszaki tartalommal valósuljon meg, ezért a kiválasztott pályázatok alapján régiónként és szakterületenként műszaki ellenőri lista kerül összeállításra. 
Támogató ezen szakterületi műszaki ellenőri listában szereplő műszaki ellenőrök közül kér fel a hivatkozott „Otthon melege” program ZFR-TH/15 kódszámú kiírás keretében támogatásban részesült pályázatok műszaki ellenőri műszaki ellenőri tevékenysége ellátására. 

3. A pályázat benyújtásának módja
A pályázat benyújtása a szakterületnek megfelelő jelentkezési lap teljeskörű kitöltésével, a jelentkezési lapnak és a kért mellékletnek a pályázó által kiválasztott régióhoz tartozó e-mail címre történő egyidejű megküldésével történik. A pályázat hiánypótlására nincs lehetőség. A hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatok az elbírálás során nem kerülnek kiválasztásra.
A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakterületére/szakterületeire vonatkozóan milyen vállalási áron kívánja a műszaki ellenőri feladatokat elvégezni. A műszaki ellenőri tevékenység díjának számítási alapja a műszaki ellenőrzéssel érintett projekt jóváhagyott összköltségének a vonatkozó szakterületre eső költsége. A vállalási árat ezen költségre vonatkoztatva kell százalékosan, két tizedes jegy pontossággal (x,yz%) megadni.  

4. A kiválasztás szempontjai
A kiválasztás során legnagyobb súllyal a pályázó által megajánlott vállalási ár (%) kerül figyelembe vételre. Azonos vállalási ár esetén sorrendiség meghatározása a pályázó műszaki ellenőr gyakorlati ideje és szakmai referenciái (1. sz. melléklet) alapján történik. 
A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez az a jelentkező, aki a megpályázott régióhoz tartozó megye Kamara névjegyzékében szerepel. Egy műszaki ellenőr egy szakterülettel csak egy régióban nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy műszaki ellenőr azonos szakterülettel több régióban is pályázik, úgy pályázata valamennyi régióban kizárásra kerül.
A kiválasztás során előnyt élvez az a jelentkező, aki rendelkezik a műszaki ellenőri szakmagyakorlás területén felelősségbiztosítással.
Magasépítési szakterület esetében a kiválasztás feltétele a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2015. szeptember 19-én tartandó egész napos kötelező oktatáson való részvétel. A rendezvény pontos helyszínéről az érintetteket értesítjük. 

5. A felkért szakértő feladata
A Támogatóval kötött szerződés alapján, a 266/2013 (VII. 11.). Korm. rendelet 21. §. szerinti műszaki ellenőri feladatok ellátása. 

6. Szerződéskötés
A kiválasztási folyamat eredményeként összeállított szakterületi műszaki ellenőri listán szereplő műszaki ellenőrökkel az „Otthon Melege Program” (ZFR-TH/15) kódszámú pályázat nyertes projektjeinek megvalósulásához kapcsolódóan a Nemzeti Stratégiai Fejlesztési Intézet Nonprofit Kft. folyamatosan köt megbízási szerződést a tényleges műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje
Az aláírt, szkennelt Jelentkezési lapot és annak 1. számú mellékletét pdf, jpeg, vagy gif formátumú fájlban elektronikus úton a tervezett műszaki ellenőrzési tevékenység végzésének régiójának e-mail címére kell megküldeni. 

Dél-Alföld (DA):   da_omtme@mail.innotech.bme.hu  
Dél-Dunántúl (DD):  dd_omtme@mail.innotech.bme.hu  
Észak-Alföld (ÉA):   ea_omtme@mail.innotech.bme.hu  
Észak-Magyarország (ÉM):  em_omtme@mail.innotech.bme.hu 
Közép-Dunántúl (KD):   kd_omtme@mail.innotech.bme.hu 
Közép-Magyarország (KM): km_omtme@mail.innotech.bme.hu  
Nyugat- Dunántúl (NyD): nyd_omtme@mail.innotech.bme.hu  

A pályázatok benyújtása 2015. augusztus 28-tól - 2015. szeptember 8-ig lehetséges.

Jelentkezési lap itt letölthető.