márc.
26

Tartószerkezeti Tagozat: felhívás Menyhárd István-és Tartószerkezeti Életmű-díjra

A díjazott(ak)ra a kuratórium javaslatokat vár. Javaslatot tehet a Tagozat bármelyik szakosztálya, vagy a Tartószerkezeti Tagozat legalább három tagja együttesen április 30-ig.

Az MMK Tartószerkezeti Tagozata az alkotó módon működő tartószerkezet-tervezők, a tartószerkezet-tervezők képzésével és továbbképzésével, ill. tudományos tevékenységükkel az alkotó mérnökök felkészítését segítő mérnökök részére Menyhárd István-díjat alapított. Továbbá azon 70. életévüket betöltött tartószerkezet-tervező mérnökök munkásságát, akik tevékenysége nyomán kiváló színvonalú építmények valósultak meg, ismereteiket, valamint tapasztalataikat az idősebb kolléga erkölcsi kötelessége okán munkahelyi vezetőként, előadások, ill. publikációk útján a fiatalabb nemzedékek részére átadták, Tartószerkezeti Életmű-díjjal kívánja elismerni. A díja(ka)t évenként egyszer, az MMK-TT taggyűlésén adja át a tagozat elnöke a Menyhárd István-díj kuratóriumának döntése alapján.

A díjazott(ak)ra a kuratórium javaslatokat vár. Javaslatot tehet a tagozat bármelyik szakosztálya, vagy a Tartószerkezeti Tagozat legalább három tagja együttesen (a felterjesztő, két taggal hitelesítve) április 30-ig. A felterjesztő a Menyhárd István-díj, ill. a Tartószerkezeti Életmű-díj szabályzatának megfelelően indokolja a díjazásra javasolt kolléga szakmai tevékenységét (a díjak szabályzata és a felterjesztésre vonatkozó űrlapok megtalálhatók a TT honlapján). A felterjesztés – díjanként – egy űrlapon is megtehető, akkor az aláírásoknál legyenek ott a támogatók neve, aláírása és kamarai száma is). Amennyiben a felterjeszteni kívánt kollégát már korábban is felterjesztették, de a díjat nem kapta meg, őt ismételten fel lehet terjeszteni, de ha az korábban nem történt meg, az űrlapok értelemszerű kitöltésével, egyébként csak hivatkozással a korábbi anyagokra.

A felterjesztést az MMK titkárságának, vagy a TT elnökének (dr. Dalmy Dénesnek; e-mail: dalmy.denes@propontis.hu), vagy Iványi Jánosnak, a kuratórium titkárának (e-mail: merikon@t-online.hu) kérjük eljuttatni.